(25) Andreas Johansson (PROJECT)

’STUDIER AF ET IMAGINÆRT STED’

 

Fernisering, Torsdag 26. Februar, 17-20

 

UDSTILLINGSPERIODE 26. FEBRUAR – 28. MARTS, 2009

I sine papir collager demonstrerer Johanssons sit imaginære, nihilistiske studie og inviterer beskueren ind bag de konstruerede landskabsscener.

Det er med stor fornøjelse, at vi byder velkommen til den svenske kunstner Andreas Johanssons anden solo udstilling hos bendixen contemporary art.

I Udstillingen ’Studier af et imaginært sted’ viser Andreas Johansson i syv større fotografiske papir collager, hvordan han ud fra fotografier af sit nærmiljø, konstruerer nye landskabelige scenerier i både 2-D og 3-D format.

Ved første øjekast ligner Andreas Johanssons 2-D papircollager fotografier af øde og nedbrudte steder, hvor al menneskelig civilisation synes at have overladt forfaldne jern- og betonkonstruktioner til naturens kræfter. Vilde buske og ukrudt gennemborer asfalten foran de tårnhøje – næsten romersk majestætiske – betonsøjler. Graffiti malerne har for længst prydet ruinernes vertikale flader og en skyfri, blå himmel hæver sig over den evigt forførende horisont. Ved nærmere øjesyn bliver det dog tydeligt, at disse på en gang underspillede og samtidig storladne landskabsscener, er præcis lige så illusorisk opbygget, lige så fulde af poesi og indestængt følsomhed, som romantikkens landskabsmalerier var det. Andreas Johanssons papircollager er på en og samme tid en dekonstruktion af de virkelig eksisterende steder, som han har affotograferet i sit nærmiljø. Samtidig er de en genopbygning af nye imaginære steder, som i kraft af deres historieløse eksistensgrundlag, synes åben for en næsten nihilistisk tilgang til disse ‘ikke-steder’s historie.

At landskabsbilleder i større eller mindre grad altid er konstrueret af kunstnerens bevidsthed – og af den vinkel hvorfra betragteren ser, bliver endnu tydeligere udtalt i Johanssons skulpturelle papir collager. Ud fra fotografier af en sønderknust campingvogn, et bilvrag, et graffiti-bemalet trappetårn, et slidt børnebassin og en vildtvoksende, insisterende natur, konstruerer Johansson skulpturelle scener af et tilsyneladende virkelighedstro landskab.

Andreas Johanssons illusoriske leg med flader og dybde bliver med collage-objektet 3. dimension tydelig på den allermest enkle måde. Collagen afslører ganske tydeligt, at kun fra én vinkel – og én vinkel alene – ses tingene i det rette perspektiv. Træder beskueren blot et skridt til den ene side forvrænges perspektivet, illusionen brydes og virkelighedens konstruktion træder frem. I de skulpturelle collager blotter Johanssons sit imaginære, nihilistiske studie og inviterer her beskueren ind bag de konstruerede landskabsscener.

Andreas Johansson (1977) bor og arbejder I Malmø, Sverige. Han er uddannet på Konstskolan Idun Lovén og Konsthögskolan i Malmø (2006). Han har tidligere udstillet på Kunstverine Hannover, I.A.S.P.I.S. i Stockholm og fotografifestivalen i Arles, Frankrig. Derudover er han repræsenteret på Malmø Konstmuseum og en række andre offentlige institutioner.

Andreas Johanssons 2-D papircollager måler 200×120 cm og 3-D papir collagerne har en størrelse på 115×80 cm.

 

For yderligere information eller fotomateriale, kontakt venligst galleriet.

Galleriet har åbent: Tirsdag – Fredag, 12-17 og lørdag, 11-14

 

****

 

PRESS RELEASE

 

 

’STUDIES OF AN IMAGINARY PLACE’

 

Opening Reception; Thursday, February 26th, from 5 – 8 p.m.

 

EXHIBITIONPERIOD: 26. FEBRUAR – 28. MARTS, 2009

In his paper-collages Andreas Johansson exposes his imaginary and nihilistic project and invites the spectator behind the constructed perspective of his landscape sceneries.

It is with great pleasure that we welcome you to our second solo show with the Swedish artists Andreas Johansson. At the exhibition ‘Studies of an imaginary place’ Andreas Johansson will be showing seven large paper collages, made out of photography’s he has taken of areas from his close environment.

At first glance Andreas Johansson’s 2-D paper-collages appears to be photography’s of deserted and demolished places, where al human civilization seems to have left the dilapidated concrete- and iron-constructions to the mercy of mother nature. Wild bushes and weed perforate the asphalt in front of the towering – almost roman-like – concrete columns. The graffiti-painters have long since decorated all vertical surfaces of the ruins and a (very) clear blue sky lies on top of an ever-seductive horizon. Although a closer inspection reveal that these landscapes – on one hand quite and on the other hand grand sceneries – are meant to be just as illusory, just as full of poetry and pent-up feelings, as the landscape paintings of the Romanticism. Andreas Johansson’s paper-collages are not only a deconstruction of the real existing places in his environment. They are also a re-construction of new imaginary places. A kind of ‘non-places’. Places that without a pre-existing history are left open to an almost nihilistic kind of perspective.

In Johansson’s sculptural paper-collages it becomes even more evident, that landscape sceneries are always (more or less) a construction of the artists mind and the spectators point of view. In his sculptural paper-collages his illusory way of playing with surfaces and depths becomes evident in the simplest way imaginable. The third dimension of the sculptural collages reveals that only from one angle, and one angle only, are things perceived in the right perspective. If the spectator takes one little step to the left or right, the illusion is broken and the reality of the distorted perspective becomes evident. In the sculptural collages Johansson exposes his imaginary and nihilistic project and invites the spectator behind the constructed perspective of his landscape sceneries.

Andreas Johansson (1977) live and work in Malmö, Sweden. He is a graduate from the Art school Idun Lovén and The Art Academy in Malmö (2006). He has previously been exhibiting at Kunstverine Hannover, I.A.S.P.I.S. in Stockholm and the Photo Festival in Arles, France. He is also represented at Malmö Art Museum and several other public institutions.

Andreas Johansson’s 2-D paper collages measures 200×120 cm and his 3-D paper collages are 115x80x20 cm

 

Please contact the gallery for further press material.

The gallery opening hours: Tuesday – Friday, 12-17 and Saturday, 11-14