(23) Jonas Hvid Søndergaard (PROJECT)

GATE

 

November 6th – December 20th, 2008

 

 

Opening Reception:

 

Thursday, November 6th from 5-8 pm

Late Reception:

Beer, drinks and Sushi from 8 – 10 pm

 

At the occasion of the exhibition a catalogue of Hvid’s works from 2005-2008 is published, featuring articles by the art historians Mikkel Bogh and Ditte Vilstrup Holm.

 

 

PRESS RELEASE

(dansk version nederst)

 

Humorously minimalistic on the one hand and high-strung apocalyptic on the other: Jonas Hvid Søndergaard’s paintings borrow from the treasury chamber of abstraction to throw open the gate to compelling new visions. Hvid’s paintings are like a look into our childhood’s kaleidoscope. Yet what are twisted around in Hvid’s kaleidoscope are not coloured pieces of glass. It is the surrounding world that is turned into a new recognizability.

Jonas Hvid Søndergaard is known for his precise confrontations between the vocabulary of abstraction and the shapes of our everyday surroundings. Ladders, balconies and walls have meticulously been transformed into abstract structures on Hvid’s canvases. In addition, Hvid is known for his orchestration of abstract shapes to form apocalyptic scenarios in which whirlwinds pull us into the chaotic universe of seeming nightmares.

In this – his second solo show at bendixen contemporary art – Hvid expands the range of his painterly expression. The precise abstract interpretations of our surroundings take on a larger degree of complexity with motifs such as an orange scaffolding. The paintings featuring more chaotic scenarios are to the contrary enhanced by free flowing lava streams of changing colours and expressive markings, only just held in check by singular stabile structures. In several of his new works, abstraction completely consumes the canvas leaving no trace of a recognizable world, as if we are looking into the childhood kaleidoscope with its glass pieces still twirling around, having yet to locate their position.

 

In addition to new paintings, the exhibition features a number of works on paper that demonstrates the same expansion of Jonas Hvid Søndergaard’s painterly expression towards a freer formal flow.

 

_______________________

 

Jonas Hvid Søndergaard (b. 1977) graduated from The Royal Danish Academy in 2005. In August 2008 he co-curated the exhibition ”Teaching an Old Dog New Tricks”: an international painting exhibition focusing on the formal aspects of contemporary painting. In May 2009 Randers Kunstmuseum presents his solo show ”Transit”.

Jonas Hvid Søndergaard was recently awarded Niels Wessel Bagges Award.

Parallel to this exhibition, he is also showing at Sophienholm in the group exhibition ”Naturligvis” (October 25th – December 14th, 2008) which has toured the Nordic countries since the summer of 2007.

 

For further information or press material please contact the gallery.

Gallery opening hours: Tuesday – Friday 12 – 5 pm, Saturday 11- 2 pm.

_________________________________________________________________________

 

 

 

PRESSEMEDDELELSE

 

 

 

Jonas Hvid Søndergaard

GATE

 

6. November – 20. December, 2008

 

Fernisering:

 

Torsdag 6. November, kl. 17-20

Øl, drinks og sushi, kl. 20 – 22

 

I forbindelse med udstillingen udgives et katalog over Hvids arbejder fra 2005–2008

med tekster af kunsthistorikerne Mikkel Bogh og Ditte Vilstrup Holm.

Fra det præcise og vittigt minimalistiske til det højtsvungne og apokalyptiske. Med basis i abstraktionens formelle skatkammer åbner Jonas Hvid Søndergaards malerier porten til medrivende visioner. Hvids malerier er som et blik ind i barndommens kalejdoskop. Blot er det ikke farvede glasstykker, som rystes til nye mønstre. Det er verden omkring os som rystes til ny genkendelighed.

Jonas Hvid Søndergaard er kendt for sine præcise konfrontationer mellem abstraktionens vokabular og vores omgivelsers former. Stiger, altaner og mure er således kærligt blevet transformeret til abstrakte strukturer på Hvids lærreder. Samtidig er Hvid kendt for sine kompositioner af abstrakte former til apokalyptiske scenarier, hvor hvirvelvinde trækker os ind i mareridtets kaotiske univers.

Med denne, sin anden soloudstilling på bendixen contemporary art, udvider Hvid sit maleris udtryk. De præcise abstrakte fortolkninger af vores omgivelser får en større grad af komplek-sitet da Hvid på udstillingen tilføjer nye motiver til sit univers, som f.eks. sit orange stilladsmaleri. Malerierne med de mere kaotiske scenarier understøttes til gengæld af et friere udtryk med lavastrømme af changerende farver og ekspressive markeringer, der kun lige holdes i skak af enkelte faste strukturer. I flere værker tager abstraktionen helt over og efterlader ingen genkendelige spor af verden, næsten som om vi ser ind i barndommens kalejdoskop, mens glasstykker rystes omkring og endnu ikke har fundet deres rette plads.

Udstillingen viser nye malerier og et antal papirarbejder, der ligesom malerierne demon-strerer udvidelsen af Jonas Hvid Søndergaards formelle udtryk i retning af et friere abstrakt formsprog.

_____________________________________________________

 

Jonas Hvid Søndergaard (f. 1977) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2005. I august 2008 var han medarrangør af udstillingen “Teaching an Old Dog New Tricks”, en international maleriudstilling, der pegede på de formelle tendenser i samtidsmaleriet, og til maj 2009 følger soloudstillingen “Transit” på Randers Kunstmuseum.

Jonas Hvid Søndergaard er netop blevet tildelt Niels Wessel Bagges legat.

Parallelt med denne udstilling er han også aktuel på Sophienholm med gruppeudstillingen “Naturligvis” (25. okt.  14. dec. 2008), der siden sommeren 2007 har turneret Norden rundt

 

For yderligere information eller fotomateriale, kontakt venligst galleriet.

Galleriet har åbent: Tirsdag – Fredag, 12-17 og Lørdag, 11-14