(19) Waldemar Zimbelmann (PROJECT)

WALDEMAR ZIMBELMANN

 

 

Poor Memory

 

 

 

May 22nd – June 28th, 2008

 

Opening Reception

 

 

Thursday, May 22nd at 5-8 pm

 

 

 

PRESS RELEASE (dansk version længere nede)
It is with great pleasure that bendixen contemporary art welcomes you to the
Solo-exhibition Poor Memory by the German-Russian painter Waldemar Zimbelmann (1984). The exhibition has been curated in co-operation with the visual artists Alexander Tovborg.

At the State Academy of Fine Arts in Karlsruhe Waldemar Zimbelmann has within a short amount of time drawn attention to his sensitive paintings. With his baroque and subtle tales in indefinable sceneries, he touches the viewer in a rare and unique way.

With the exhibition Poor Memory Waldemar Zimbelmann demonstrates how well he masters the art of painting a sentiment – evoke a feeling – without being attached to an unambiguous story.

It’s obvious the style is expressionistic with references to famous Nordic painters such as ex. Edvard Munch, Jens Søndergaard og Edvard Weie.
Zimbelmann’s motives, often portraying one or two people in common sceneries, are painted with light and sloppy strokes. Flat, two-dimensional figures are, without any unambiguous explanation, mixed with sculptural, three-dimensional figures – as if the volume of the figures gives them their historical weight. In line with classic expressionist style the earthy colors are dominating but constantly hold in check by clear blue, red, green, yellow and white colors. Zimbelmann’s paintings are in a literary and figurative sense moving in a field of tension between the dark and light side of the palette.

An important aspect of Zimbelmann’s artistic work is his emigration background. Although his ancestors originally came from Germany, they had to move to Russia,
where Waldemar was born. When his is six years old the family moves back to Germany – but the feeling of ‘coming home’ fails to appear. Instead they realize that they are strangers wherever they are, they don’t belong in either country.
Zimbelmann’s paintings reflect upon the process of a mental immigration, where memories often are lost in the attempt to establish new human affiliation.

Waldemar Zimbelmann, born in 1984 in Agadyr, Russia, now lives and works in Karlsruhe, Germany. Currently he is studying at the State Academy of Fine Arts under professor Erwin Gross, where he in 2007 received a first prize for his artistic work. Zimbelmann will at his first solo show in Copenhagen be showing large paintings and small paper works.

For further press information please contact the gallery.
Gallery opening hours: Tuesday – Friday 12 – 5 pm, Saturday 11- 2 pm.

 

******

 

WALDEMAR ZIMBELMANN

 

 

 

POOR MEMORY

 

 

 

22. Maj – 28. Juni, 2008

 

Fernisering

 

 

Torsdag 22. Maj, 17-20

PRESSEMEDDELELSE
Det er med stor glæde at bendixen contemporary art byder velkommen til udstillingen Poor Memory  – en soloudstilling af den tysk-russiske kunstner Waldemar Zimbelmann, som er blevet til i samarbejde med billedkunstneren Alexander Tovborg.

Waldemar Zimbelmann (1984) har i løbet af kort tid gjort sig særligt bemærket på Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste i Karlsruhe, for med sine sensible malerier at ramme beskueren med barokke og underfundige fortællinger i udefinerlige rum.

I udstillingen Poor Memory demonstrerer Zimbelmann hvordan han mestrer den svære kunst at male noget genkendeligt – vække en følelse – uden at lade sig binde af en entydig historie.

Der er tydeligvis tale om ekspressive malerier med referencer til kendte nordiske malere, som eks. Edvard Munch, Jens Søndergaard og Edvard Weie.
Zimbelmanns enkle motiver, af ofte kun en eller to personer i simple interiør, er malet med lette og skødesløse penselstrøg. Uden nogen entydig forklaring blandes flade, to-dimentionelle figurer med tre-dimentionelle, fyldigere figurer – som om tyngden i figurernes historier er med til at give dem fylde. Helt på linie med klassisk ekspressive malerier er det de jordbundne farver der dominerer men konstant sættes i skak af klare blå, røde, grønne, gule og hvide farver. På den måde bevæger Zimbelmanns malerier sig bogstaveligt og i overført betydning i et spændingsfelt mellem de lyse og de mørke farver.

Et vigtigt aspekt i Zimbelmanns historie er hans baggrund som immigrant.
Selvom hans familie oprindeligt kommer fra Tyskland, bliver de nød til at rejse til Rusland, hvor Waldemar bliver født. Først da han er seks år rejser familien tilbage til Tyskland – men følelsen af ’at komme hjem’ udebliver. I stedet opstår en erkendelse af at de er fremmede, ikke at høre til, uanset hvor de er. Zimbelmanns malerier afspejler bl.a. den mentale immigrationsproces, hvor erindringer ofte går tabt i forsøget på at etablerer et nye tilhørsforhold.

Zimbelmann er født i 1984 i Agadyr i Rusland men er nu bosat i Karlsruhe, Tyskland. Han er ved at afsluttet sit studie på Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste i Karlsruhe, under professor Erwin Gross, hvor han i 2007 modtog førsteprisen for sit kunstneriske arbejde.

For yderligere pressemateriale kontakt venligst galleriet.
Galleriets åbningstider: tirsdag – fredag 12 – 17 og lørdag 11 – 14