(14) The Devils Staircase (PROJECT)

Lisbeth BankMr.Pind

THE DEVILS STAIRCASE

22. November 2007 – 10. Januar 2008

Fernisering

Torsdag 22. November, 2007, 17-20

 

PRESSEMEDDELELSE

Dansk (English version below)

På udstillingen ’The Devils Staircase’ kan man se værker af Lisbeth Bank (f.1975), Stefan Rotvit (f.1975), Mr. Pind (f.1975) og Ferdinand Ahm Krag (f.1977).

Lisbeth Bank præsenterer en enkelt stor skulptur, hvori vi ser verden igennem et par gigantiske insektøjne. Det ene øje er en lukket struktur, hvor øjenæblet er bygget op af grønne spejlreflekterende heksagoner. Når man så bevæger sig om bag øjet til det næste øje, bevæger man sig samtidig ind i øjet og ser hvad der foregår derinde. Nervetråde i form af rundstokke skyder ud fra øjet og har for enderne monteret mindre skulpturer bygget op af pixels, da man går ud fra at insektet ser verden i pixels. Det handler i bogstaveligste forstand om at se verden gennem nogle helt andre øjne.

Ferdinand Ahm Krags optiske tegninger kredser om temaer som arkitektur, rumrejse, meditation og uendelighed. I hans værker ser vi vibrerende flader af psykedelisk intensitet, der er minutiøst opbygget af overlappende rette linier. Det er partiturlignende abstrakte formationer i ubestemmelig astral fremdrift. Bølger af energi samler sig i sfærer eller danner geometriske konstruktioner. En fjern og fremmedartet arkitektonisk virkelighed skabes ud fra helt ydmyge tegnetekniske virkemidler.

Hvis Ahm Krags billeder tager afsæt i det ydre rum, så tager Stefan Rotvits tegninger omvendt afsæt i kroppens dunkle indre rum. Rotvits tegninger udforsker organernes indre rige. Kroppens indre gøres til genstand for mørke landskabelige figurationer befolket af blegt lysende og ganske ubestemmelige legemer. Rotvit har skrevet følgende om sine tegninger: ”Angående dissektion, så har pen og skalpel en del tilfælles. Enhver overflade må nødvendigvis dække over noget; endnu en overflade, mug, et tomrum. Det er ikke skizofrent. Snarere maniodepressivt.” Nuvel. Mareridtsagtige figurationer fra ’den indre kælder’ har dog også sin skønhed, hvad Rotvits tegninger vidner om.

Kunstneren Mr. Pind har lavet en stor spejlkonstruktion, der har form som en hjerne. Det er et rum man kan træde ind i og det fungerer som en slags portræt af bevidstheden. Værket er inspireret af den såkaldte ’Stealth-technology’, som vi kender fra høj-teknologiske amerikanske bombefly. Overfladen på dette fly er dækket af kantede skæve vinkler, der gør det vanskeligt for en radar at spore det. Går man ind i spejlkonstruktionen vil lyd og lyspåvirkninger animere beskueren til ’kreativitet’.

 

For yderligere information kontakt venligst galleriet.

Galleriets åbningstider: tirsdag – fredag kl. 12 – 17, lørdag kl. 11-14

_________________

 

PRESS RELEASE

The Devils Staircase

November 22nd, 2007 – January 10th, 2008

Opening Reception

Thursday, November 22nd at 5-8 p.m.

 

bendixen contemporary art proudly presents The Devils Staircase. Featuring; Lisbeth Bank (b. 1975), Stefan Rotvit (b.1975), Mr. Pind (b.1975) and Ferdinand Ahm Krag (b.1977).

Lisbeth Bank will be presenting a single large sculpture, where the spectator is invited to move around a giant insect eye. Looking at – and through – pixeled dimensions Bank offers the spectator an opportunity to view the world from a totally different perspective.

Ferdinand Ahm Krag’s optical drawings thematically circles about architecture, spaceflights, meditation and infinity. From humble drawing techniques he takes the spectator on a journey though vibrating surfaces of psychedelic intensity, almost musically scores and geometrically outlandish constructions.

Whereas Ahm Krags drawings seek their starting point in outer space, Stefan Rotvit’s drawings on the other hand explore the inner landscapes of the body. Creating a number of indefinable biomorphous figures, his drawings equally evokes thoughts of schizophrenic nightmare and strangely appealing beauty.

The artist Mr. Pind will present us with a large mirror construction in the shape of a brain. It’s a space, which you can enter, and functions as a kind of portrait of our consciousness. Walking inside the mirror construction, sound- and light effects will animate the spectator to ‘creativity’.

 

For further details please contact the gallery or look at our website.

The Gallery is open: Tuesday – Friday 12 – 17, Saturday 11-14