(12) Five artists and ceramic (PROJECT)

Kasper Bonnen
Mette Vangsgaard, Camille Rishøj Nielsen,

Sophus Ejler Jepsen, Kaspar Bonnén, Per Ahlmann

Udstillingen er kurateret af video- og billedkunstneren Marika Seidler

13. september – 13. oktober, 2007

 

FERNISERING

Torsdag d. 13. september kl. 17-20

 

PRESSEMEDDELELSE (English version below)

bendixen contemporary art har med fornøjelse inviteret video- og billedkunstneren Marika Seidler til at kuratere galleriets anden efterårsudstilling.

Som den ”åbne” titel antyder, har Marika Seidler indbudt fem, meget forskellige, kunstnere fra den danske kunstscene og bedt dem udelukkende fokusere på keramiske arbejder. Med valget af disse kunstnere signaleres en åbenhed overfor de grupperinger og grænser, der for keramikken efterhånden er mere og mere udflydende.

Mette Vangsgaard (f. 1968) bidrager med en række figurative skulpturer placeret på farverige collagerede podier. Værkets fortælling bygges op gennem det samspil, der er mellem podiets papirudklip og skulpturens eget narrative univers. Interaktionen mellem skulptur og podium skaber en stemningsfyldt frem for håndgribelig fortælling, der synes hævet over en tidslig dimension. Mette Vangsgaard er uddannet på Kunstakademiet i 1996 og er repræsenteret på adskille danske museer. Hun udstiller i efteråret på Nordjyllands kunstmuseum og Galaria Estrany de Mota, Barcelona.

Farverige figurative skulpturer står i Camille Rishøj Nielsens (f. 1973) Wir trafen uns in einem garten – am see placeret som dele af en større sammenhæng på gulvet. Selvom naturen er udgangspunktet for hendes abstraktioner af træstubbe og vækster, der spejler sig i en imaginær sø, er fornemmelsen af en menneskelig tilstedeværelse hele tiden present. Camille Rishøj Nielsen er uddannet på Danmarks Designskole og har bl.a. udstillet på Turf Gallery i London og er ligeledes aktuel på Danmarks Keramik Museum.

Sophus Ejler Jepsen (f. 1971) præsenterer til denne udstilling The New Ceramigraphic Utopia – en konstruktivistisk byformation, der i materialevalg ikke alene referer til dansk byggetraditions næsten hellige grundsten, teglstenen, men også referer videre til minimalistiske teglstensværker af kunstnere som eks. Per Kirkeby og Carl Andre. Ejler Jepsen er uddannet fra Kunstakademiet i 2005, blev præmieret af Statens Kunstfond i 2003 og 2005. Han har senest udstillet på Vejen Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst i Roskilde og Den Frie, hvor han lige nu er aktuel med sit prospekt af sammenslutningen Kammeraterne.

På ophængte hylder iscenesætter Kaspar Bonnén (f. 1968) en række nye keramiske ansigter, der i konkret og abstrakt forstand udforsker forestillinger om rum og rumlighedens kompleksitet. Igennem, bagved og omkring ansigterne peger Bonnén med en blanding af fundne objekter og tekster på eksistentielle temaer. Kaspar Bonnén er uddannet på kunstakademiet i 1999 og er repræsenteret i adskillige museums- og privatsamlinger. Han er p.t. også aktuel på J. F. Willumsens Museum.

Af Per Ahlmann (f. 1965) vil man se et tredelt hvidglaseret keramisk relief med titlen Another Gate of Hell. Værket er en fabulerende abstraktion over temaet døden og andre oplevelser i det kliniske rum. Ahlmanns skulpturer bevæger sig visuelt i et spændingsfelt mellem bløde, organiske og irregulære former, der kontrasteres af geometriske, næsten industrielt designede elementer. Per Ahlmann blev i 1995 uddannet på Institut for Unika, Designskolen Kolding, og har deltaget i en lang række skulpturudstillinger i bl.a. London og Chicago. Han er p.t. aktuel med en soloudstilling i Brussels.

 

PRESS RELEASE

 

FIVE ARTISTS AND CERAMIC

Participating artists:

Mette Vangsgaard, Camille Rishøj Nielsen,

Sophus Ejler Jepsen, Kaspar Bonnén, Per Ahlmann

 

The exhibition is curated by the visual artist Marika Seidler

September 13th – October 13th, 2007

OPENING RECEPTION

Thursday September 13th, 5-8 p.m.

 

bendixen contemporary art have the pleasure of inviting the visual artist Marika Seidler to curate the second exhibition this fall.

Marika Seidler has, as the ”open” title implies, invited five, very different, artists from the Danish art scene and asked them exclusively to focus on ceramic works.

With the choice of artists she signals an openness toward the groupings and borders that gradually are becoming more and more fluently in the ceramic field.