(11) Ferdinand Ahm Krag

FERDINAND AHM KRAG

’Turbulent Infinity’

August 9th – September 8th, 2007

 

OPENING RECEPTION:

Thursday August 8.th, 17-20

Afterparty at ‘Venners Hjem’ with food, beer and a nice atmosphere

DJ: Master Fatman

 

FOR IMMEDIATE RELEASE (Danish version below)

This is Ferdinand Ahm Krag’s first solo exhibition at bendixen contemporary art. The show is titled “Turbulent Infinity” and will present a number of drawings.

In his formalistic drawings Ahm Krag combines various spaces. Landscapes and architectonic or even musical spaces arise from his expansive compositions. The notion of scale is variable and indefinable. We find ourselves asking the question: is this a macroscopic or microscopic world?

The symmetrical composition of these drawings gives quite a few of them an approximate resemblance to masks. Floating and abstract face-like shapes seem to be charged with waves of energy and musical vibrations. Or are we witnessing the splitting of atoms? Or perhaps science fiction architecture from another planet?

In his art, Ahm Krag endeavours to capture motifs and figurations in an abstract, indefinable state of ”translation”. The pictorial space stretches infinitely in all directions, while at the same time pulsating between inner and outer, micro and macro, architecture and music, face and landscape.

Occasionally the works display a great formal complexity, but Ahm Krag’s drawings originate in quite basic technique. They simply consist of lines drawn with a ball-point pen and a ruler across printing paper. They may resemble works by Sol LeWitt or Agnes Martin, but only at first glance. For Ahm Krag clearly draws upon numerous sources such as constructivism, futurism, psychedelic art, op-art, science-fiction, textile design and computer-generated visualisations of sound. Ahm Krag has articulated the following about his method of drawing:

“These are meditative repetitions of the straight line, of the horizon line. One line under another, under yet a third and fourth line, et cetera. Until the entire piece of paper is covered in straight lines, and nothing but straight lines. The world represented as an accumulation of straight lines. And yet this world is far from perfect, for the lines are not quite straight. The surface reveals little discrepancies and smudged displacements. Chance coincidences. These coincidences are crucial, for they fill the space with possibility. Possibility is energy, and – if they may be said to represent anything – the drawings represent how spatial energies are captured by the psychic apparatus and wrapped up in patterns. A drawing is a device for perception.”

 

Ferdinand Ahm Krag graduated from The Royal Danish Academy of Fine Arts in 2006. He has been nominated for the Carnegie Art Award 2008 and contributes frequently to the daily newspaper Information as an art critic.

****

FERDINAND AHM KRAG

’Den turbulente uendelighed’

9. August – 8. september, 2007

Fernisering, Torsdag 9. August, 17-20

Afterparty på Venners Hjem med helstegt pattegris, øl og god steming

DJ: Master Fatman

 

PRESSEMEDDELELSE

Dette er den første soloudstilling af Ferdinand Ahm Krag hos bendixen contemporary art. ’Den Turbulente Uendelighed’ hedder udstillingen og på den kan man se en mængde tegninger.

 

I sine formelle tegninger sammenføjer Ahm Krag forskellige rum. Landskabelige, arkitektoniske og endda musikalske rum sammentegnes i store kompositioner. Skalaen er skridende og ubestemmelig. Befinder vi os i en makroskopisk eller i en mikroskopisk verden?

En del tegninger får grundet deres symmetriske opbygning maske-lignende karakter. Svævende og abstrakte ansigts-rum ladet med bølgende energier og musikalske vibrationer. Eller er det spaltninger af atomer vi ser på? Science-fiction arkitekturer fra en anden planet måske?

I sin kunst bestræber Ahm Krag sig på at fastholde motiver og figurationer i en abstrakt ubestemmelig tilstand af ’oversættelse’. Billedrummet strækker sig uendeligt i alle retninger, mens det pulserer mellem indre og ydre, mikro og makro, arkitektur og musik, ansigt og landskab.

Værkerne fremviser undertiden stor formel kompleksitet, men i udgangspunktet er Ahm Krags tegnemetode uhyre simpel. Der er tale om simple kuglepensstreger trukket med lineal henover trykpapir. Det ligner måske arbejder af Sol LeWitt eller Agnes Martin. Men altså kun i udgangspunktet. For Ahm Krag trækker videre tydelige veksler på konstruktivisme, futurisme, psykedelisk kunst, op-art, science-fiction kunst, tekstildesign og computer skabte visualiseringer af lyd. Ahm Krag har skrevet følgende om sin tegnemetode:

’Det er meditative gentagelser af den rette linie. Af horisontlinien. Den ene under den anden under den tredje under den fjerde. Osv. Indtil hele papiret er dækket af rette linier. Og kun dét. Verden som retliniet akkumulation. Og alligevel er denne verden ikke perfekt. Linierne er ikke helt rette. På fladen er der små skævheder og snavsede forskydninger. Nedslag af tilfældigheder. Og tilfældighederne er altafgørende, det er dem, der fylder rummet med mulighed. Mulighed er energi og hvis tegningerne overhovedet forestiller noget, så ’forestiller’ de, hvorledes rumlige energier opfanges af det psykiske apparat. Og pakkes i mønstre. En tegning er et opfangelsesapparat.’

 

Ferdinand Ahm Krag dimitterede fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006. Han er nomineret til Carnegie Art Award 2008 og skriver fast om kunst ved Dagbladet Information.