(9) Eyes on the prize (PROJECT)

UDSTILLINGEN ER KURATERET AF

Alexander Tovborg

 

DELTAGENDE KUNSTNERE

Søren Assenholt, Christian Danielewitz, Christian Finne, Morten Steen Hebsgaard, Ida Kvetny, Rolf Munck Petersen, Alexander Tovborg

 

PRESSEMEDDELELSE

bendixen contemporary art åbner dørene op for et nedslag i syv kunstnerens intensivt og forskelligartede arbejde med temaet: Iscenesættelsen af kunstværket.

 

I udstillingen Eyes on the Prize har jeg inviteret 6 kunstnere, inklusiv undertegnet, til at demonstrere nogle af de tilgange, muligheder, eller alternativer om man vil, der illustrerer kunstnerens præsentation af det færdige kunstværk. De deltagende kunstnere i Eyes on the Prize er blevet kurateret ud fra et krav om at deltage med en skulptur og/eller installation – også selvom det ikke er alle kunstnerne, der arbejder med skulptur eller installation som hovedmedie.

 

Lad os spørge lidt ind til iscenesættelsen af kunstværket: Hvilke overvejelser gør kunstneren sig i sin præsentation af sit værk, eller rettere sagt, i hvor stor grad ønsker kunstneren sig en dialog med beskueren? Hvor synlig er denne lyst til dialog i værkets finish, placering i rummet, eller skriftlige information? Og er denne dialog overhovedet nødvendig, for at et kunstværk kan fungere?

 

Arbejdet med iscenesættelsen af kunstværket er blevet til, allerede i starten af kunstværkets proces: Overvejelserne omkring hvilken kontekst værket skal placeres i, hvem den eventuelle beskuer er og hvilken historie værket rummer, har fået indflydelse på hvor og hvordan værket placeres i udstillingsrummet. Lad mig groft skitsere nogle eksempler på mine refleksioner omkring spillet mellem iscenesættelsen og kunstværket; Funktionel iscenesættelse; hvor kunstværket kun har en funktion i forhold til beskuerens deltagelse. Sådan som det eksempelvis opleves med interaktiv kunst, eller kunst der kræver en direkte kontakt eller en fortolkning af beskueren for at kunne fungere. Christian Danielewitz værk Souvenir illustrerer bl.a. en funktionel iscenesættelse. Her præsenteres beskueren for en montre, hvori der ligger en plastafstøbning af et Afghansk gravstensstykke. Den komplekse historie, der ligge bag værket, eksisterer så at sige, ikke uden beskuerens deltagelse – værket behøver en dialog med beskueren for at kunne blive forstået til fulde. Homogen iscenesættelse: der hvor kunstværkets budskab/historie er lukket omkring sig selv, og derfor ikke kræver beskuerens deltagen for at fuldende værket. I Morten Steen Hebsgaards værk Handy mand kommer denne type iscenesættelse til kende, da beskueren introduceres for en afsluttet seance. Værket viser en Handymand, som er sammensat af forskellige skurværktøjer, siddende henslængt på et stillads, formodentligt efter at havde malet den plamage, som er på væggen foran ham. Den Performative iscenesættelse: der hvor kunstneren selv fungerer som værk i forhold til beskueren eller den Stedsspecifikke iscenesættelse: der hvor værket kun fungerer i det miljø værket er lavet til, er yderligere former for iscenesættelser, som indirekte tages op på udstillingen.

 

Jeg har i min kuratering af kunstnere, prøvet at finde frem til 7 kunstnere med forskelligartede formsprog, for at kunne skabe en dialog på tværs af de førnævnte eksempler på iscenesættelse. Eyes on the prize manifesterer sig derfor som en undersøgelse af kurateringstemaet, hvor kunstnere iscenesætter værket inden for galleriets iscenesatte, hvide ramme.

 

Rigtig god fornøjelse!

 

Alexander Tovborg

Kurator