(4) Alexander Tovborg

A.TovborgA.TovborgA.TovborgA.TovborgA.TovborgMorten SheldeFerdinand Ahm KragA.Tovborg

I TELL YOU WEIRD TALES

*With guests Ferdinand Ahm Krag and Morten Schelde*

August 10th – September 9th, 2006

Opening reception Thursday, August 10th 17-20

 

bendixen contemporary art is pleased to announce an exhibition of new work by Danish artist Alexander Tovborg. Tovborg will present both works on paper and wood panel along with sculptures using a variety of media. In a kind of twisted Baroque melancholy the works play on an array of iconic figures, moments and themes – for example priests, monks, natural disasters, Judgment Day and even Pinocchio – while giving them a distance, or a space for reflection. The deeply personal elements evoked, such as fear, religious fervor, death and otherworldly spirituality are, through this distance and his use of peculiar materials, made collectively palpable. Tovborg presents to the viewer an epic puzzle, one with a meaning that demands to be discovered. Our perception is obscured by one or more of his many obstacles, be it industrial tape or a mass of silicone, and yet the obstruction is in the end just a piece of the puzzle, a fragment of the whole. Currently at the Danish Royal Academy of Art, Tovborg’s work was recently shown at Marienlyst Slot in Helsingør and at Hundige’s Portalen in the exhibition “Ordsprog”, which he co-curated with Morten Ernlund Jørgensen.

Tovborg has chosen Danish artists Morten Schelde and Ferdinand Ahm Krag to exhibit their work in the first room of the gallery. Morten Schelde will present a series of works on paper based on the novel “Treasure Island” by Robert Louis Stevenson. In an inspired merger of fiction and reality, Schelde incorporates his own narratives into the “Treasure Island” framework, altering colors and reinventing scenes to create a new, disquietingly unfamiliar, setting. A graduate of the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, Schelde has recently had solo exhibitions at Museum der Bildenen Künste in Leipzig and Copenhagen’s Galleri Susanne Ottesen as well as group exhibitions in Berlin, New York, Newcastle, England and Louisiana Museum of Modern Art in Denmark.

Ferdinand Ahm Krag’s pensive and compulsive paper works have an architectural, almost geometric flair. The works, however, hint at a deeper narrative, a merger of Op-Art and a psychedelic journey in science fiction that offer up a myriad of possibilities for transcendence and collective consciousness. A 2006 graduate of the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, Krag’s work was recently seen in EXIT 06 at Kunstforeningen Gl Strand and in a group exhibition at Galerie Mikael Andersen.

 

Pressemeddelelse:

Alexander Tovborg

“I Tell You Weird Tales”

*Med gæstekunstnerne Ferdinand Ahm Krag og Morten Schelde*

10 August – 9 September, 2006

Ferninsering Torsdag, 10 August 17-20

 

Det er en fornøjelse for Bendixen contemporary art at kunne præsentere den danske kunstner Alexander Tovborgs seneste værker. Tovborg tager forskellige medier i brug, når han fremviser værker på papir og træ samt skulpturer. I en fordrejet Barok melankoli spiller værkerne på en række ikoniske figurer, temaer og hændelser – f.eks. præster, munke, naturkatastrofer, Dommedag og sågar Pinocchio – alt imens der gives rum og tid til refleksion. Dybereliggende private oplevelser fremkaldes – frygt, religiøs åbenbaring, død og transcenderende spiritualitet er, i kraft af afstanden der muliggør refleksion, gjort kollektivt tilgængelig. Tovborg præsenterer os med et episk enigma med en bagvedliggende mening der kræver at blive afdækket. Vores opfattelse forstyrres af en eller flere af hans mange forhindringer, på den ene side hans valg af materialer som for eksempel tape eller silikone, og på den anden side synes forhindringen i selv som en del af et hele – en del af det enigmatiske. Netop nu er Tovborg studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi, og han har for nyligt haft udstillinger på Marienlyst Slot i Helsingør og i Hundige Portalen i udstillingen ”ordsprog”, hvor han i fællesskab med Morten Ernlund Jørgensen fungerede som kurator.

Tovborg har valgt at fremvise de danske kunstnere Morten Schelde og Ferdinand Ahm Krag i den første del af galleriet. Morten Schelde præsenterer en række værker på papir med udgangspunkt i “Treasure Island” [Skatteøen] skrevet af Robert Louis Stevenson. I et inspirerende møde mellem fiktion og virkelighed, inkorporerer Schelde sit eget narrativ i de kendte rammer af ”Skatteøen” igennem forandring af farveskemaet og en genopfindelse af scener skaber han nye og forstyrrende ukendte situationer. Schelde der kommer ud af Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, har for nylig haft en soloudstilling ved museet Bildenen Küntze i Leipzig og ved Galleri Susanne Ottesen i København samt en gruppeudstillinger i Berlin, New York, Newcastle såvel som Louisiana Museum for Moderne Kunst i Danmark.

Ferdinand Ahm Krags tænksomme og intense værker i papir besidder en arkitektonisk, nærmest geometrisk stil. Alligevel synes værkerne at rumme et dybere narrativ, en fusion af Op-Art og science fiction, en psykedelisk rejse der tilbyder en myriade af muligheder for transcendens og kollektiv bevidsthed. Krag dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006, og har netop haft en udstilling i EXIT 06 i Kunstforeningen Gl. Strand og været en del af en større udstilling i Galerie Mikael Andersen.