(2) Jonas Hvid Søndergaard

BOARDINGMarch 3rd – April 12th, 2006

Opening reception Friday, March 3rd from 5 to 8pm

 

PRESS RELEASE

The paintings of Jonas Hvid Søndergaard revolve more around unexpected tensions and peculiar inconsistencies than the simple juxtapositions of contrary forces. What at first glance seems to be a play between representation and abstraction reveals itself to be a meditation on the very nature of abstraction in our everyday lives. Recognizable structures and settings are merged with abstract, often geometric, forms and motifs. The organic world is turned upside down, a destabilization resulting in gaps that become entrances and exits for the viewer. Furthermore, Nordic influences and themes and the occasional nod to the sublime are also part of these discordant elements that compel us to question the visible forms themselves – are they really simplified familiar structures, or are they abstract forms, which our brains convert to everyday edifices. For example, in one work we see that the sky is at our feet while the ground is hovering above, while in another work a ship nonchalantly attempts to sail down a street. These are the spaces Hvid leaves us for questioning and for creating new understandings of our world.

Indeed, Hvid’s most figurative moments can also be his most abstract, particularly in the case of his “balconies”, which in a sense can be seen as painting’s answer to the Duchampian ready-made. It is precisely this aspect of Hvid’s work that evokes a connection to early modernism, and yet his is another, altogether different, investigation. Though seemingly far removed from one another, both his small and large-scale works have each their role in this process; the smaller works acting much like close-ups of the larger works.

Though a private investigation for Hvid, he nonetheless helps us to discover something about what it means to be human and about our experiences of and in the world. By drawing the viewer into his personal realm through these momentary gaps or ostensible windows, the possibility arises for the unexpected. The familiar landscapes, as still and tranquil as they are chaotic and dynamic, are infused with visual codes from our everyday, urban lives and we, in these shifting spaces, board a vessel of our own awareness.

Jonas Hvid Søndergaard’s was just recently on view along with Nils Erik Gjerdevik, Jens Fänge and Johan Nobell at Viborg’s Kunsthallen Brænderigården. His work was also recently seen in the “Exit” exhibition at Gammel Strand in Copenhagen. Bendixen contemporary art is located in the new arts community of renovated warehouses on Carl Jacobsens Vej in Valby. Additional information is available from the gallery.

 

PRESSEMEDDELELSE PÅ DANSK:

Jonas Hvid Søndergaard: “Boarding”

3. Marts – 12 April 2006

Fernisering fredag den 3 marts kl. 17-20.

bendixen contemporary art er stolte over at kunne præsentere en udstilling bestående af Jonas Hvid Søndergaards nyeste værker.

Jonas Hvid Søndergaards malerier handler mere om uforudsete spændinger og end om den generelle fremstilling af modsætninger. Hvad der i første øjekast kan synes som et spil mellem repræsentation og abstraktion viser sig at være en meditation over hverdagsabstraktionens natur i det hele taget. Genkendelige strukturer og situationer smeltes sammen med abstrakte og ofte geometriske former og motiver. Den naturlige og synlige verden vendes på hovedet, destabiliseres, forskelle synliggøres og beskueren finder derved et rum hvorfra værket er tilgængeligt. Den nordiske indflydelse og en lejlighedsvis henvisen til ”det sublime” er en del af de disharmoniske elementer der driver os til at betvivle de synlige former som sådan – er de blot forsimplede velkendte strukturer, eller er de snarere abstrakte former som vi selv omsætter til hverdagskonstellationer. I ét værk ser vi for eksempel himmelen ved vore fødder mens grunden svæver over os, og i et andet et skib der nonchalant forsøger at drive ned ad en gade. Jonas Hvid præsenterer os med disse brudflader og derigennem betvivlelse og muligheden for at skabe en ny forståelse af den verden vi lever i.

Hvids mest figurative elementer er måske samtidig nogle af hans mest abstrakte øjeblikke, især i forbindelse med hans ”altaner” der kan ses som malerkunstens svar på Duchamps ”ready-made”. Selvom hans ærinde er et andet, er det netop det aspekt der binder Hvids arbejde sammen med den tidlige modernisme. Umiddelbart synes de små og de store værker at være ubeslægtede, men ikke desto mindre spiller de hver deres rolle i denne proces, hvor de små værker fungerer som ”close-ups” af de større.

Til trods for den personlige karakter af Hvids projekt hjælper han os med at opdage noget om hvad det vil sige at være menneske og noget om vore oplevelser af verden og i verden. Vi drages ind i hans personlige virkelighed ved hjælp af de rum og flygtige glimt der opstår i brudfladen og muligheden for det uventede er pludselig tilstede. De familiære landskaber – lige så stille og rolige som kaotiske og dynamiske – er ladet med velkendte strukturer fra vores hverdag, det urbane liv og i disse glimtvise øjeblikke ”boarder” vi fartøjet – vores bevidsthed.

Jonas Hvid Søndergaard udstillede for nyligt sammen med Nils Erik Gjerdevik, Jens Fänge og Johan Nobell i Kunsthallen Brænderigården i Viborg. Ligeledes har en række af hans værker kunnet ses på Gammel Strand i København på udstillingen ”Exit”. Bendixen contemporary art er at finde i det ny kunstmiljø på Carl Jacobsens Vej i Valby beliggende i renoverede industribygninger. Yderligere information kan fås ved henvendelse til galleriet.