(1) Ten of fourth

PRESS RELEASEFebruary 2 –25, 2006; Opening reception February 2, 5-8pmbendixen contemporary art is pleased to announce the opening of our new space with the exhibition “Ten on Fourth”. The gallery will be presenting established and emerging artists from both Denmark and abroad, and the inaugural exhibition will focus on the energy and possibilities of the new gallery by highlighting gallery artists working in a wide range of media. Ten artists are featured:Sarah Baker’s (UK) stirring video “A Portrait of Bill May” portrays the struggle for recognition faced by the male synchronized swimmer Bill May. The work at once straddles the boundaries of identity and irony, a poignant and subtly crafted portrait of determination and marginalized eccentricity. Sarah Baker had her first solo museum exhibition in Belgium this past year and is currently part of an exhibition at Anita Beckers in Frankfurt.The work of New York-based artist James Case (US) reveals a darker side to our sense of humor, that of anxiety and fear. His images of NASCAR accidents and plane crashes are rooted in personal and cultural disasters and yet when reconstructed and recontextualized, one notices the eerie sensation of detachment creeping in, obscuring our anxieties with the unsettling albeit welcome air of irony. James Case has his first solo exhibition in Dallas this spring.

The conceptual links in Eva Larsson’s (S) drawings and cubes are readily apparent; however, a closer look exposes a deeply compulsive element within the tight compositions. The repetitive nature of the works brings attention to the notion of time as something cyclical, rather than linear. With motifs inspired by design and decoration Larsson counters formalist tendencies with that which is usually confined to the feminine. Eva Larsson’s works are represented at Malmö Art Museum.

Morten Nilsson (DK) employs frontal, direct shots and a bright ring flash in his images of dancers. Stage make-up, beads of sweat and loose hairs betray the mannequin poses and wax-figure-like façades, a disclosure of the subject’s conflicting private identity as well as of one’s complicity within late-capitalist consumer culture. Morten Nilsson’s works are also currently on view at the Jacksonville Museum of Modern Art in the US.

Swedish painter Johan Nobell’s unique landscapes depict pastel-tinged realms of ambiguity. His apocalyptic scenes are neither wholly abstract nor figurative, neither reality nor fantasy, a surreal space where each attempt to grasp the slowly emerging narrative proves futile. Nobell’s collaboration with Bendixen has spanned several years and his work has been shown all over the world, including a recent solo show in New York (Pierogi). Johan Nobell currently has a solo exhibition on view at Andréhn-Schiptjenko in Stockholm.

Torben Ribe’s (DK) multi-media work evades clear-cut interpretation. Offering a fresh twist on art history by juxtaposing canonical tropes and imagery in curious, erudite ways, Ribe provokes a kind of confrontation with our own history and perception of culture with a keen, nuanced wit. Torben Ribe’s work is also on view until the 19th of March at Roskilde’s Museum for Samtidskunst.

Like Nobell, though from a radically different position, the paintings of Jonas Hvid Søndergaard (DK) play between representation and abstraction. Architectural constructions and geometrical patterns meet in a chaotic landscape where visual codes from our everyday, urban lives are revealed in a fresh merger of art and life. Even the structures we deem amongst the familiar are destabilized, whether through a calm harmony or a frenzied shuffle. Hvid’s work is currently on view along with Nils Erik Gjerdevik, Jens Fänge and Johan Nobell at Viborg’s Kunsthallen Brænderigården.

The paintings of Jens Thegler (DK) open up a world of color and melancholy, where our most basic emotions and thoughts are given new urgency with altered implications. With strong ties to both film and animation, Thegler’s world is one of storytelling, wherein we are allowed glimpses of a before and an after, or maybe, a hope and a dread. Educated at the Danish Royal Academy, Thegler is a previous nominee for the prestigious Carnegie Art Award and he has had several graphic novels published by Carlson Publishing.

The work of Alexander Tovborg (DK) presents itself as a challenge or a puzzle where the viewer’s perception is obscured, the work’s meaning deferred. Tovborg employs a variety of media, but they all share this process of discovery wherein the viewer must search for what is not immediately visible. Materials that we don’t normally pay attention to (silicone, industrial tape) also play a role in this process. Although Tovborg’s work has deep personal implications, curiosity in what is outside the everyday and life itself has collective resonance. Currently at the Danish Royal Academy of Art, Tovborg’s work was recently shown at Marienlyst Slot in Helsingør.

Cecilia Westerberg’s (DK) work utilizes various media (installation, glass, sound, paper, and animated film) to evoke a parallel private world, a place of calm and of serenity. For this exhibition, Westerberg will present a series of works on paper inspired by a scene from the film “Mystic River,” where the viewer is transported to a moment of solitude in which time seems to stand still amidst a background of chaotic emotional intensity. Cecilia Westerberg’s work was recently shown in the exhibition “Telltale” with Peter Callesen and A K Dolven in Seoul, South Korea.

Bendixen contemporary art can be found in the budding arts community of renovated warehouses on Carl Jacobsens Vej in Valby. This former factory district promises to be a vibrant and dynamic arts community and we are thrilled to be a part of it. Additional information on the artists is available from the gallery.

 

PRESSEMEDDELELSE PÅ DANSK:

“Ten on Fourth”

2 – 25 Februar, 2006; Fernisering 2. Februar 17-20.

Det er en fornøjelse for bendixen contemporary art at kunne præsentere udstillingen “Ten on Fourth” i vores nye galleri. Vi vil udstille veletablerede såvel som nye kunstnere fra både Danmark og udlandet, og åbningsudstillingen vil fokusere på mulighederne og dynamikken i de nye lokaler og fremvise værker udarbejdet i vidt forskellige medier. Udstillingen består af ti forskellige kunstnere:

Sarah Bakers (UK) video “A Portrait of Bill May” skildrer Bill Mays kamp for anerkendelse som mandlig synkron svømmer. Værket rummer brudlinier mellem identitet og ironi, og er en skarp skildring af viljestyrke og marginaliseret excentricitet. Sarah Baker havde sin første museumsudstilling (solo) i Belgien i 2005.

New York kunstneren James Case (US) arbejder med nogle af humorens mørke sider i dens forhold til angsten og frygten. Hans billeder af NASCAR ulykker og flystyrt har deres udgangspunkt i personlige ulykker og nationale katastrofer, og alligevel synes en foruroligende og bizar følelse af distance at indfinde sig alt efter som ironien slører vores angst, og vi ser disse begivenheder i en ny kontekst. James Case har sin første soloudstilling i Dallas her til foråret.

De konceptuelle associationer i Eva Larssons (S) tegninger og kuber er iøjnefaldende og synes ligetil, men en nærmere betragtning afslører dybereliggende elementer i den stramme komposition. Repetitionen i værkerne henleder opmærksomheden på en cyklisk snarere end en lineær tidsforståelse. Inspireret af design og dekoration sammenføjer og modstiller Larsson i sine motiver formalistiske aspekter med hvad der normalt anses som feminint. Eva Larssons værker er repræsenteret af Malmö Konstmuseum.

Morten Nilsson (DK) benytter i sine direkte og frontale fotografier af dansere en ”bright ring flash”. Scene make-up, perler af sved og løst hår forråder mannequin posituren og den voks-agtige facade, og afslører subjektets stridende identitet såvel som ens meddelagtighed i kapitalismens forbrugerkultur. Morten Nilsson udstiller for tiden også ved Jacksonville Museum og Modern Art i USA.

Den svenske maler Johan Nobells unikke landskabsmalerier skildrer i pasteltoner mangetydige virkeligheder. Hans apokalyptiske afbildninger er hverken udelukkende abstrakte eller figurative, hverken fantasi eller virkelighed, men er i et surrealistisk rum hvor ethvert forsøg på at gribe efter det flydende narrativ synes nyttesløst. Nobells samarbejde med Bendixen strækker sig over en årrække, og hans arbejde har været udstillet over hele verden. Johan Nobell har for nylig haft en udstilling i New York (Pierogi) og har lige nu en soloudstilling på Andréhn-Schiptjenko i Stockholm.

Torben Ribes (DK) arbejde i multimedia undviger enhver ligefrem fortolkning. Med et nyt knæk på kunsthistorien modstiller Ribe på underfundig vis billeder og kanoniske temaer og fremprovokere en begavet konfrontation med vores egen historie og forståelse af kultur. Torben Ribes værker fremvises på Roskilde Museum for Samtidskunst indtil den 19. Marts.

Ligesom Nobell, men dog fra et grundlæggende forskelligt udgangspunkt spiller Jonas Hvid Søndergaard (DK) på repræsentation og abstraktion. Arkitektoniske konstruktioner og geometriske mønstre mødes i et kaotisk landskab hvor visuelle strukturer fra vores hverdags storbyliv fremstilles. Selv de mest familiære og genkendelige strukturer destabiliseres om enten det sker ved harmoni eller raseri. Hvid’s arbejde udstilles sammen med Nils Erik Gjerdevik, Jens Fänge og Johan Nobell i Viborgs Kunsthallen Brænderigården.

Jens Theglers (DK) malerier åbner op for en verden af farve og melankoli, hvor vores mest basale følelser og tanker presser sig på med fornyet væsentlighed og forandrede implikationer. Med tydelige bindinger med både film og animation er Thegler en fortæller og i hans arbejde får vi glimtvis lov til at se en begyndelse og en slutning, eller måske håb og frygt. Thegler er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, har været nomineret til den anerkendte Carnegie Art Award og har haft flere tegneserieudgivelser ved Carlson Publishing.

Beskueren udfordres af Alexander Tovborgs (DK) værker, der fremstår gådefulde og hvor forståelse synes tilsløret og afvist. Tovborg tager flere medier i brug, men fællestrækket findes i at beskueren må søge efter det der ikke er umiddelbart tilgængeligt, synligt. Materialer som vi ikke vanlig vis bemærker såsom silikone og tape spiller også ind i denne process. Selvom Tovborgs arbejde har næsten private implikationer, som f.eks. nysgerrigheden efter hvad det er der overskrider hverdagen, rammer det ikke desto mindre en fælles nerve. Tovborg har lige udstillet i Marienlyst Slot i Helsingør og udstiller netop nu ved Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Cecilia Westerbergs (DK) benytter mange forskellige medier (installationer, glas, lyd, papir og animationer) for at fremkalde en privat verden, et rum for ro og fred. Til denne udstilling fremviser Westerberg en række værker på papir inspireret af filmen ”Mystic River” hvor iagttageren forflyttes til at være ene et øjeblik, som stod tiden på en baggrund af emotionel intensitet. Cecilia Westerberg deltog på udstillingen ”Telltale” i Seoul, sammen med bland andet A K Dolven og Peter Callesen.

Bendixen contemporary art er lokaliseret i et spirende kunstmiljø i et nyrestaureret varehus på Carl Jacobsens Vej i Valby. Det tidligere industriområde er et lovende bud på et nyt levende og dynamisk kunstmiljø og som vi er stolte over at kunne være en del af. Øvrig information om de udstillede kunstnere kan fås i galleriet.