(59) Christian Schmidt-Rasmussen

'Dobbelt Ikaros og rød hejre',  olie på lærred, cm 60 x 70, 2016 'Rådhuset', olie på lærred, cm 60 x 70, 2016'Nye tider',  olie på lærred, cm 60 x 70, 2016 The hills have eyes',  olie på lærred, cm 60 x 70, 2016'To røde hejre',   olie på lærred, cm 60 x 70, 2016'Skadebryllup',  olie på lærred, cm 60 x 70, 2016'Det gule græs', olie på lærred, cm 60 x 70, 2016. det første forårweb.jpg'Rødhund',  olie på lærred, cm 60 x 70, 2016

 

 

 

DEN SEJRENDE IKAROS

 

SOLO-UDSTILLING:  CHRISTIAN SCHMIDT-RASMUSSEN (DK)

 

 

19 august – 1 oktober, 2016

 

Fernisering: Fredag d.19 august, , kl.17-19

 

Palægade 5, 1261 København K.
 Danmark

Telefon: 2125 2325 & 45 2197 2525

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

Onsdag – fredag:  12-17, lørdag: 12 – 15

 

www.bendixenart.dk

 

 

Christian Schmidt-Rasmussen har malet malerier af Den Sejrende Ikaros. Den Sejrende Ikaros fløj op og blev et med solen. Han faldt ikke ned. Han blev ikke ydmyget. Hans overmod blev belønnet. Ikaros er os, derfor er vi solen og derfor er landskaberne i malerierne tilsyneladende mennesketomme. Vi har forladt jorden og hænger som sole på himlen i alle malerierne. Dyrene danser på den forladte jord. Dyrene virker rådvilde, ængstelige, men ved godt mod. Det her er en ny begyndelse for os alle. Denne nye tilstand er som en stormende forelskelse med alt hvad det indebærer af sommerfugle i maven og en intens rystelse af sjælen og søvnløse nætter.

Hjortene er flyttet ind på rådhuset. Hejren spankulerer rundt i landskaber som er ved blive til igen. Hestene vågner ved byggemarkedet og på bakketoppene. Ræven er flyttet til Bornholm og tænker lidt over den nye skov. Det er gennem biernes øjne vi ser det hele, derfor er farverne som de er. Malerierne er et eventyr om vores fremtid. Vi kan se os selv hænge uendeligt stolte på himlen som sole, vi kan se dyrene danse, det er en uendelig ny begyndelse på alt.

 

CSR har udstillet på bl.a. Louisiana, Holstebro Kunst Museum, Museum Fridericianum, Kassel, Skagens Museum, Sammlung Daimler Chrysler, Berlin, Esbjerg Kunstmuseum. CSR er aktuel med hæftet “Elleve tekster om kunst på Statens Museum for Kunst” udgivet af Statens Museum for Kunst

 

En retrospektiv ophænging  af SMK’s indkøb af CSR gennem årene kan ses i rum 301 på SMK.

 

 

 

English:

 

DEN SEJRENDE IKAROS    (Title: The Victorious Ikaros)

 

 

SOLO EXHIBITION BY CHRISTIAN SCHMIDT-RASMUSSEN (DK)

 

 

August 19 – October 1, 2016

 

Opening reception: Friday, August 19,  5-7 PM

Palægade 5, 1261 Copenhagen K.
 Denmark

Phone: +45  2125 2325 &  + 45 2197 2525

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

Wednesday – Friday:  12-17,  Sat: 12 – 15

 

www.bendixenart.dk
Christian Schmidt-Rasmussen has painted paintings of the Victorious Icarus. The Victorious Icarus flew up and became one with the sun. He did not fall down. He was not humbled. His hubris was rewarded. Ikaros is us, therefore we are the sun and therefore the landscapes in paintings are apparently deserted. We have left the ground and are hanging like suns in the sky in all the paintings. The animals dancing on the abandoned earth. The animals seem perplexed, anxious, but in good spirits. This is a new beginning for all of us. This new state is like a stormy love affair with all that implies in terms of butterflies in the stomach and an intense quiver of soul and sleepless nights.
The deer have moved into the town hall. The heron strutting around in landscapes that are coming into existence again. The horses wake up by the construction market and on the hilltops. The fox has moved to Bornholm and thinks a little about the new forest. It is through the bees’ eyes we see it all, that is why the colors are as they are. The paintings are like a fairy tale about our future. We can see ourselves hanging in the sky as the suns immensely proud, we can see the animals dancing, it is a never-ending new beginning of everything.

CSR has exhibited at Louisiana, Holstebro Art Museum, Museum Fridericianum, Kassel, Skagen Museum, Sammlung Daimler Chrysler, Berlin, Esbjerg Art Museum. CSR is topical with the booklet “Elleve tekster om kunst på Statens Museum for Kunst” (Eleven texts on art at the National Museum of Art – SMK) published by the National Museum of Art.

A retrospective suspension of SMK’s purchase of CSR over the years can be seen in Room 301 at SMK.