(57)Søren Assenholt (DK)

Søren Assenholt, 2016 Søren Assenholt, 2016 Søren Assenholt, 2016 Søren Assenholt, 2016 Søren Assenholt, 2016 Søren Assenholt, 2016 Søren Assenholt, 2016 Søren Assenholt, 2016 Søren Assenholt, 2016 Søren Assenholt, 2016 Søren Assenholt, 2016

Out of Office: Ex Officio

 

Soloudstilling af Søren Assenholt (DK)

 

 

4 marts – 9 april, 2016

 

Fernisering: Fredag d.4 marts, kl.17-19

 

(NB: Galleriet lukket d.23-26 marts, p.g.a påsken)

 

 

Palægade 5, 1261 København K. Danmark

Tel: +45  2125 2325 &  + 45 2197 2525

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

www.bendixenart.dk

Onsdag – fredag: kl.12-17, Lørdag: kl.12 – 15

 

 

 

 

Er du klar til at nedbryde din modstand mod forandring?

Føler du dig som en passioneret medarbejder?

Matcher dit potientiale dit talent?

Har du et Quick-Win mindset?

Vi evaluerer kl. 14.30.

 

 

Med Out of Office: Ex Officio inviterer Søren Assenholt indenfor på kontoret. Kontoret ligger midt i en virkelighed, hvor arbejdspladser bemandes af arketypiske ‘solid-citizens’ og ‘super-performers’ og man kan ringe på en klokke og fejre ‘god performance’ med hele kontoret. Men er denne nye norm ved at få gulvet til at synke væk under os? Kontoret findes i et velfærdssamfund i forandring, hvor krav om vækst, selvudvikling og selvledelse er mindst lige så centrale spillere som trepartsforhandlinger og stress-forebyggelse.

Udstillingen består af nyt skulptur- og reliefarbejde, og midt i rummet står installationen Our Offices Have Hardwood Floors; et helt kontorlandskab, hvor gulvets fundamentale bærekraft er gået i opløsning. Dér, mellem ringbind og ryglæn, træder Søren Assenholts skulpturelle håndværk i karakter, og fremkalder en plastisk omfavnelse mellem kontorets inventar og det gulv, vi alle troede, vi kunne stå sikkert på.

 

Click here to sign upon our mailing list

 

 

 

 

 

English:

 

Out of Office: Ex Officio

 

Solo exhibition by Søren Assenholt (DK)

 

 

March 4 –  April 9, 2016

 

Opening reception: Friday, March 4th, 5-7 PM

 

(NB: Gallery closed: March 23-26, (easter)

 

 

Palægade 5, 1261 Copenhagen K.  Denmark

Phone: +45  2125 2325 &  + 45 2197 2525

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

www.bendixenart.dk

Wednesday – Friday: 5-7 PM ,  Sat: 12-3 PM

 

 

 

 

Are you ready to overcome your adversity to change?

Do you feel like a passionate employee?

Does your potential match your talent?

Do you have a quick-win mindset?

We will evaluate at 2.30PM

 

 

In Out of Office: Ex Officio Søren Assenholt invites you into the office. The office lies in the middle of a reality, in which workspaces are manned by archetypical ‘solid-citizens’ and ‘super-performers’, and you can ring a bell to celebrate your ‘outstanding performance’ with the entire office. But is this new norm pulling the rug out from under us? The office is set in a welfare state in flux, where demands of sustained growth, personal development and self-management are as central players as labor negotiations and stress- prevention.

The exhibition consists of new sculpture- and releif-work, and features the installation Our Offices Have Hardwood Floors; an entire office landscape, in which the fundamental support of the floor has dissolved. There, between binders and backrests, the sculptural craftsmanship of Søren Assenholt shines through, and produces a plastic embrace between the furniture of the office, and the floor, on which we all thought we stood safely.

 

Click here to sign upon our mailing list