(56) TWO BY TWO

TWO BY TWO,TWO BY TWO,

”TWO BY TWO”

 

 

Nanna Riis Andersen  -  Bjørn Poulsen  -  Kaspar Oppen Samuelsen  -  Marie-Louise Vittrup

 

22 januar – 20 februar, 2016

 

Fernisering: Fredag d.22 januar, kl.17-19

 

 

Palægade 5, 1261 København K.  Danmark

Tel: +45  2125 2325 &  + 45 2197 2525

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

www.bendixenart.dk

Onsdag – fredag:  kl. 12-17,  Lørdag: kl.12 – 15

 

 

 

Galleriet har hermed fornøjelsen at vise et udvalg værker, udført af Bjørn Poulsen (DK), Nanna Riis Andersen (DK), Kaspar Oppen Samuelsen (DK) og Marie-Louise Vittrup (DK).

Udstillingen er baseret på konceptet, at en kunstner,- som typisk arbejder med en udtryksform, eksempelvis maleri,- selv udstiller, og til samme udstilling inviterer en kunstner, som typisk arbejder med andre, – eller eventuelt flere udtryk, – eksempelvis skulptur/multimedia/foto, etc.

Det vil således stå de inviterende kunstnere frit, hvorvidt de kunstnere de inviterer skal stå i åbenlys dialog med egne værker, – eller om modsætningen i form og udtryk eventuelt vil virke mere udfordrende.

 

- Bjørn Poulsen inviterer Nanna Riis Andersen

 - Kaspar Oppen Samuelsen inviterer Marie-Louise Vittrup

 

Kunstneres forskellighed i udtryk vil uundgåeligt give en udfordring i balance og dialog, og netop denne ”nerve”  åbner mulighed for at tilføre udstillingen nye og uventede krydsninger.

De udstillende kunstnere bor og arbejder alle i danmark,  og viser overvejende nye arbejder.

 

 

 

English:

 

 ”TWO BY TWO”

 

 

Nanna Riis Andersen  -  Bjørn Poulsen  -  Kaspar Oppen Samuelsen  -  Marie-Louise Vittrup

 

 

January 22 – February 20, 2016

Opening reception: Friday,  January 22,  5-7 PM

 

 

Palægade 5, 1261 Copenhagen K.
 Denmark

Phone: +45  2125 2325 &  + 45 2197 2525

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

www.bendixenart.dk

Wednesday – Friday:  12-17,  Sat: 12 – 15

 

 

The gallery is pleased to present a selection of works created by Bjørn Poulsen (DK), Nanna Riis Andersen (DK), Kaspar Oppen Samuelsen (DK) and Marie-Louise Vittrup (DK).

The exhibition is based on the concept that an artist – who  typically works with one form of expression such as painting – exhibits and for the same exhibition invites an artist who typically works with other expressions – or possibly several expressions – such as sculpture / multimedia / photo, etc.

It will thus be up to the inviting artists, whether the artists they invite should stand in open dialogue with their own works – or whether the contradiction in form and expression might be more challenging.

 

- Bjørn Poulsen invites Nanna Riis Andersen

- Kaspar Oppen Samuelsen invites Marie-Louise Vittrup

 

The diversity of expression of artists will inevitably provide a challenge to balance and dialogue, and this particular “nerve” has the potential to bring the show new and unexpected crossings.

The exhibiting artists all live and work in Denmark and show mainly new works.