(55) INTO THE GAMES OF THRONES

Christian Schmidt-RasmussenKaspar BonnenKaspar BonnenChristian Schmidt-RasmussenChristian Schmidt-Rasmussen

”INTO THE GAMES OF THRONES”

 

              

Christian Schmidt-Rasmussen(DK) -  Kaspar Bonnén(DK)  – Johannes Sivertsen(DK)

 

 

November 20 – January 16

(because of Christmas and New Year, gallery closed between December 19 – January 6)

 

Opening reception: Friday, November 20,  5-7 PM

 

Palægade 5, 1261 Copenhagen K.
 Denmark

Phone: +45  2125 2325 &  + 45 2197 2525

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

www.bendixenart.dk

Wednesday – Friday:  12-17,  Sat: 12 – 15

 

 

 

 

The gallery is pleased to present a selection of recent works, performed by the last decades’  two notable Danish artists, Christian Schmidt-Rasmussen and Kasper Bonnén – a show where  painting in particular has a central role.
Despite their differences in expression, the two artists, Christian Schmidt-Rasmussen and Kaspar Bonnén have something in common that drives them; – An understanding of space, color and story. And especially the latter – the “intimate” story has marked their recent works.

Christian Schmidt-Rasmussen presently stages his stories in an instantly recognizable classic but reconstructed landscape – partly on the conditions of the landscape, – on and off with players staged in these landscapes in various ways. The clash of fragmented surfaces and stories, often gives his paintings several dimensions – a kind of mental “light / dark mode”, which often gives the viewer a sense of presence, drama and hope.

Kaspar Bonnén also shows works that are an extension of his latest works.
At the exhibition you will see paintings, which show a “fragment” of his more complex yet well-known “space” – a place where the close and often personal universe plays a central role. Furthermore, you will see works which represent precisely Kaspar Bonnén’s more fragmented space.

Both artists have their works represented in numerous museums and many private collections.

The exhibition also shows a number of paintings by Johannes Sivertsen (F.1984, Paris).
Focus is on Sivertsen’s works from the series “White Interior”, from which we have chosen to show a representative selection. Characteristic to this series is the classic “simple” space that provides the framework for a “Stelleben”, – a selection of effects which in different ways have made their way to the artists’ studio.
Among other places, John Sivertsen recently exhibited his works at the OK Corral (DK) and at Brandts in Odense (Denmark).

 

 

 

 

Danish/dansk:

 

 

”INTO THE GAMES OF THRONES”

 

Christian Schmidt-Rasmussen(DK)  -  Kaspar Bonnén(DK)  – Johannes Sivertsen(DK)

 

 

d.20 November  – d.16 January

(p.g.a jul og nytår, holder galleriet lukket fra d.19  december – d.6 January)

 

Fernisering: Fredag, d.20 november, kl.17-19

 

Palægade 5, 1261 Copenhagen K.
 Denmark

Phone: +45  2125 2325 &  + 45 2197 2525

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

www.bendixenart.dk

Wednesday – Friday:  12-17,  Sat: 12 – 15

 

 

Galleriet har hermed fornøjelsen, at vise et udvalg af nyeste værker, udført af de seneste årtiers to markante danske kunstnere, Christian Schmidt-Rasmussen og Kaspar Bonnén, – en udstilling hvor særligt maleriet har en central rolle.

Trods deres forskellighed i udtryk, har de to kunstnere, Christian Schmidt-Rasmussen og Kaspar Bonnén noget som fælles driver dem; -  en forståelse for rum, farve og fortælling. Og især sidstnævnte, – den ”nære” fortælling, har præget deres seneste arbejder.

 

Christian Schmidt-Rasmussen iscenesætter pt sine fortællinger i et umiddelbart genkendeligt  klassisk,  men rekonstrueret landskab, – delvist landskabets betingelser, til tider med aktører som  på forskellig vis iscenesættes i disse landskaber. Sammenstød af fragmenterede flader og fortællinger, giver ofte hans malerier flere dimensioner,- en slags mental ”lys/mørke-tilstand”,  som ofte giver beskueren en fornemmelse af nærvær, drama og håb.

 

Kaspar Bonnén viser ligeledes værker, der ligger i forlængelse af han seneste arbejder. På udstillingen vil man kunne se malerier, som henholdsvist viser et ”fragment” af hans mere komplekse og dog velkendte ”rum”, – rum hvor det nære og ofte personlige univers spiller en central rolle. Videre vil kunne ses værker, som netop repræsenterer Kaspar Bonnéns  mere fragmenterede rum”.

For begge kunstnere er gældende, at deres værker er repræsenteret på talrige museer og i mange privatsamlinger.

 

På udstillingen vises også en række malerier udført af Johannes Sivertsen (F.1984, Paris). Der er sat fokus på Sivertsens værker fra serien ”White Interior”, hvorfra vi har valgt at vise et repræsentativt antal. Fælles for denne serie, er det klassiske ”enkle” rum, som danner rammen for et ”Stelleben”, – et udpluk af effekter, som på forskellig vis har fundet vej til kunstnerens atelier.

Johannes Sivertsen har blandt andet senest udstillet sine arbejder på OK Corral, (DK), samt på Brandts i Odense(DK).