(18) Maiken Bent

Maiken Bent

Principles of Pain and Pleasure

Udstillingsperiode:
10. april – 17. Maj, 2008

Fernisering:
Torsdag d. 10. april kl. 17 – 20

 

 

PRESSEMEDDELELSE:(english version below)

 

MAIKEN BENT

 

 

Principles of Pain and Pleasure

 

Titlen på Maiken Bents (f.1980) soloudstilling hos bendixen contemporary art er ’Principles of Pain and Pleasure’. Den består af forskellige skulpturelle objekter, der er installeret på gulvet, på væggen og hængende ned fra loftet i gallerirummet. Værkerne danner tilsammen en installatorisk helhed, der kunne minde om en nøje afstemt varepræsentation i en butik. Men Maiken Bents værker er hverken brugsgenstande eller pynteobjekter, selvom værkerne er udpræget æstetiske og i en eller anden forstand funktionelle.

Maiken Bents værker er kropslige på en særlig måde og et af de mest direkte kropslige værker på udstillingen er en gabestok. Historisk set brugte man gabestokken til at udstille forbrydere på et offentligt sted, hvor de kunne blive gjort til genstand for nar og spot. Gallerirummet er også et offentligt sted. Alligevel synes Maiken Bents skulptur af en gabestok, at være skabt til privat brug i et hemmeligholdt rum. Et sted for en straf og en smerte den enkelte påkalder over sig selv. Omkring gabestokkens huller til arme og hoved florerer en landskabelig romantisk dis. Malet som var det tæpper af nordlys. En spøgelsesgrøn flammekrans af skønhed, der oplyser hovedet på den person, der sidder i gabestokken. Flertydigheden mellem det æstetisk lystbetonede og det kropsligt smertefulde kommer frem på en visuel meget direkte, men psykologisk set subtil og associativ facon i Maiken Bents værker. Det ses tydeligt i hendes overordnede materialevalg. Spejle, hestebisler, indfarvede læderstykker holdt sammen af kraftige syninger, bejdset og lakeret træ, forgyldte kæder og en sensitiv brug af farvet lys er sigende materialer i dette stemningsbetonede univers af ’Pain and Pleasure’.

Bents værker er dekorative og cool, men de er også fulde af seksuelle stemninger og kropslige hentydninger. Af voldelig, dyrisk eller afstraffende karakter. Der hænger eksempelvis disse maskelignende anordninger af seletøj på væggen. Hvem er det, der skal tøjles? Hvilken pervers, komisk eller skøn leg er disse objekter rekvisitter til? Er det et menneske med dyriske krafter, der skal tøjles? Måske udtrykker Bents værker først og fremmest en slags selv-eksorcisme. Deri ligger værkernes ’funktion’. Det handler om at tøjle og uddrive de til tider ukontrollable psykiske krafter, som personligheden er gjort af. Men disse krafter er også kilder til skønhed. Derfor må de slippes løs i et rimeligt omfang. Maiken Bents kunst handler altså også om, at give sig hen til og lade sig fascinere af, hvorledes indre stemninger og krafter får mennesker til at løbe løbsk. Som sindssyge heste. Galoperende mareridt. Så hold på tøjlerne beskuer!

Ferdinand Ahm Krag

 

Udstillingen er støttet af Statens Kunstråd

For yderligere information eller fotomateriale, kontakt venligst galleriet.

Galleriet har åbent: Tirsdag – Fredag, 12-17 og Lørdag, 11-14

***

 

 

MAIKEN BENT

 

 

Principles of Pain and Pleasure

 

The title of Maiken Bent’s (b. 1980) solo exhibition at bendixen contemporary art is ’Principles of Pain and Pleasure’. It consists of various sculptures placed on the floor, on the wall or hanging down from the ceiling in the gallery space. Together, the works of art form an installation that could resemble accurately arranged merchandise on display in a store. But Maiken Bent’s works of art are neither articles for everyday use nor merely decorative objects – though the objects are distinctly aesthetic and in one way or the other functional.

Maiken Bent’s artworks are physical in a bodily way. One of the best examples of this physical peculiarity is a work that represents a pillory. Historically, the pillory was used to display criminals in a public place, where they became objects of taunt and ridicule. The gallery is also a public space. Nevertheless, Maiken Bent’s sculpture of a pillory seems to be made for a much more private use in a secret room; a place for punishment and pain that the individual brings upon oneself. Around the pillory’s holes for the arms and head billows a scenic romantic mist, painted as if it was wavelike northern lights. A ghostly green garland of beauty lights up the head of the person sitting in the pillory. The ambiguity between the aesthetic pleasure and the bodily pain is visually very directly revealed in Maiken Bent’s work, but from a psychological point of view it’s subtle and associative. This is clearly shown though her choice of materials: mirrors, horse-bridles, dyed leather pieces sewn together with strong stitches, stained and lacquered wood, golden chains and a discrete use of colored light are significant materials in this evocative universe of ‘Pain and Pleasure’.

Bent’s artworks are decorative and cool, but they are also filled with sexual undertones and references to the body in a violent, bestial or punishing manner. On the wall, for instance, hangs a harness arranged like a mask. Who is meant to be controlled here? What perverse, comic or beautiful game are these objects accessories in? Is it a human with brutish forces that needs to be controlled? Maybe Bent’s artworks are primarily an expression of self-exorcism. Therein lies the ‘function’ of the artworks. It’s about bridling and expelling the sometimes uncontrollable physical forces that makes up a personality. But these forces are also sources of beauty. Therefore, they have to be released with reasonable severity. What Maiken Bent’s art is really about is giving in to oneself and letting the fascination of how one’s inner forces and temperament makes humans run wild – like mad horses, like a galloping nightmare. So hold your reins tight, spectator!

Ferdinand Ahm Krag

 

 

The project is sponsored by the Danish Arts Council’s Committee for Visual Arts

For further information or press material please contact the gallery.

Gallery Opening hours: Tuesday – Friday 12-17, Saturday 11-14