(28) Søren Assenholt

Installationview, (private collection) Fremdragning # 2 ,( private collection)Made in European Country, (Collection Statens Kunstfond )Installationview, (Private collection, and  Statens Kunstfond)Trepartforhandlinger (Collection Statens Kunstfond)installationviewSocial Oak Silhouette (Museum Relic)

“UNSEXY MATERIAL – HEAVY METAPHOR”

Soloudstilling af Søren Assenholt

 

Fernisering torsdag d. 29. september kl 17.00 – 19.00

Udstillingen kører til og med lørdag d. 29. oktober

 

Palægade 5,    1261 København K.

Phone: +45  2125 2325     e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

Tir – Fredag  12-17
Lør 12 – 15

 

Søren Assenholts første soloudstilling er næsten udelukkende lavet i træ. Skåret, snittet, pudset, savet og boret. I et materiale, der bærer tunge associationer til mytologi og den gamle håndværker på heden, og også ligger under for en vis usexethed i samtidskunsten.

Søren Assenholt arbejder med håndværkets og værkstedets plads i kunst og samfund. To ting, der på samme tid har gode og svære kår. Vi romantiserer langsomheden ved at høvle et stykke træ og bearbejde materialer fra bunden i fjernsynsprogrammer og på frilandsmuseer, men i det store billede udliciterer virksomheder (og kunstnere) det meste af håndens arbejde til værksteder i feks. Kina og Indien. På det danske arbejdsmarked står den danske håndværker tilbage og fungerer reelt mere som montør.

I Centralafrika så Søren Assenholt, at en god kunstner forbindes med en god håndværker og traditionsbærer, og siden er han gået i kødet på håndværkets plads i sin egen kunst- og kulturhistorie. Igennem flere projekter undersøger han hvilke værdier der ligger i værksted og håndværk og hvordan man kan fortælle historier igennem håndens og maskinens arbejde med materialet.

Værkerne på udstillingen rummer både objekter, video, installation og museale efterladenskaber.

Sideløbende med soloudstillingen på Bendixen Contemporary Art, er Søren Assenholt aktuel på udstillingen ENTER på Kunsthallen Brandts, hvor han bidrager med installationen “Midlertidigt udlånt”, der er en dobbelt installation på henholdsvis Nationalmuseet og Kunsthallen Brandts.

 

 

English: Soloexhibition by Søren Assenholt

Opening reception Thursday September 29th, 5-7 pm.

Søren Assenholt’s first solo show is almost entirely made of wood. Cut, carved, sawn, sanded and drilled. In a material that connotes mythology and the old craftsman on the heath, and also succumbes to a certain unsexiness in contemporary art.

Søren Assenholt investigates the role of craftsmanship and the workshop in art and society. Two things that have good and poor conditions circumstances at the same time. We romanticise the slowness of planing a piece of wood or processing materials from scratch as seen in television shows and outdoor museums, but in the big picture companies (and artists) outsource most of the craft to workshops in eg. China and India. In the Danish labour market this leaves the Danish workman to do nothing more than work as a fitter.

In Central Africa Søren Assenholt saw how a good artist is associated with a good craftsman and bearer of traditions, and since then he has confronted the role of craftsmanship in his own cultural history. Through several projects, he examines the values that lie in the workshop, the crafts and the stories you can tell when the hand and the machine work their way through the material.

The works in the exhibition consists of objects, video, installation and museum relics.

Alongside the solo exhibition at Bendixen Contemporary Art, Søren Assenholt participates at the exhibition ENTER at Kunsthallen Brandts, where he contributes with the installation “Temporarily on loan”, a double installation, respectively at The Danish National Museum and Kunsthallen Brandts.

 

OUR ADDRESS IS:

Palægade 5,    1261 Copenhagen K.

Phone: +45  2125 2325     e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

Open:
Tues – Friday   12-17
Sat 12 – 15