(20) Cecilia Westerberg

CECILIA WESTERBERG

 

 

Looking for Lara

 

 

Fernisering 14. august, kl. 17 – 20


PRESSEMEDDELELSE (Press release in English futher down)

 

Visse film sætter uforglemmelige spor i erindringen – eller gør de?
- Hvad er det i virkeligheden vi husker, når en film gør indtryk?

 

RUM I

 

Med udgangspunkt i Boris Pasternaks delvis selvbiografiske roman Dr. Zhivago arbejder Cecilia Westerberg (DK) i sin soloudstilling – Looking for Lara – med forskydningsaspekter i den individuelle og kollektive erindring.

I den første del af udstillingen tager Cecilia Westerberg udgangspunkt i en række interviews med personer, der har set filmklassikeren Dr. Zhivago fra 1965. Gennem disse interviews undersøger Westerberg med enkle spørgsmål om hvilke scener, personer eller ting der har gjort størst indtryk, hvordan erindringen af en film, som er en del af vores kollektive billedtank og dermed fælles hukommelse samtidig er en helt anderledes del af vores individuelle hukommelse.
Stemninger, personer eller enkelte scener fra filmen præges ofte af vores personlige hukommelse i en sådan grad, at det har indflydelse på erindringen af filmen. Til folks egen overraskelse er der i mange tilfælde tale om direkte sammensmeltninger af filmen og vores eget liv.

Cecilia Westerberg viser i udstillingens første rum en række oliemalerier af scener fra filmen Dr. Zhivago,. De udvalgte scener er blandt andet valgt ud fra de adspurgtes svar.

 

RUM II

 

Med udgangspunkt i Cecilia Westerbergs egen rejse til Rusland, foråret 2008, arbejder hun i den anden del af udstillingen videre med fiktionens møde med virkeligheden.

Cecilia Westerbergs rejste i foråret 2008, til Peredelkino, hvor Boris Pasternak boede og skrev bogen Dr. Zhivargo. I denne del af udstillingen sætter hun igen fokus på fiktionens møde med virkeligheden – men denne gang er udgangspunktet Westerbergs egne oplevelser af odysséen fra (film)fiktion til virkelighed – og endelig mødet med Rusland. Specielt er oplevelsen af den amerikaniserede filmversion og virkelighedens Rusland anno 2008. Rejseskildringerne er blevet til en rejse-video, oliemalerier og en serie akvareller fra Moskva.

Filmen Dr. Zhivago er baseret på bogen af den russiske forfatter Boris Pasternak, som i 1958 blev tildelt nobelprisen for bogen. Dr.Zhivago er nr. 36 af Amercan Film Institutes top 100 film of 100 years.

Cecilia Westerberg (1967) arbejder med video/ -animation, maleri og tegning. Cecilia har tidligere arbejdet med konkrete film som tematisk udgangspunkt, bl.a. ved hendes seneste soloudstilling i Frankfurt 2008. Udgangspunktet var her Andrei Tarkovskys krigsfilm Ivan’childhood, hvor I. verdenskrig er skildret fra et barns blik. Cecilia har udstillet i internationale sammenhænge, bl.a. i Syd Korea, Frankrig, Tyskland, England. Hun deltager i øjeblikket på Filmfestivalen NU i Malmø, Sverige.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstråd

For yderligere information eller fotomateriale, kontakt venligst galleriet.
Udstillingsperioden er 14. August – 20. September, 2008
Galleriets åbningstider: tirsdag – fredag 12 – 17 og lørdag 11 – 14

******

 

PRESS RELEASE in English

 

 

LOOKING FOR LARA

 

 

Opening August 14th, 5 – 8 p.m.

Certain movies leave unforgettable traces in our memory – or do they?
- What do we actually remember when a movie makes an impression on us?

 

ROOM I

 

Cecilia Westerberg takes Boris Pasternak’s partly autobiographical novel Dr. Zhivago as her point of departure and works with different aspects of displacement in the individual and collective memory.

In the first part of the exhibition Cecilia Westerberg takes her starting point in a number of interviews, with people who have seen the classical film Dr. Zhivago from 1965. Westerberg examines, through simple questions about which scenes, figures or things that has made the greatest impression, how our memory of Dr. Zhivago is part of our collective image-bank and therefore collective memory. And at the same time is an entirely different part of our individual memory.

In the first room of the exhibition Cecilia Westerberg is showing oil paintings with scenes from Dr. Zhivago. The scenes are chosen partly from the answers from the interviews.

 

ROOM II

 

In the second room of the exhibition Cecilia Westerberg takes her point of departure in her own journey to Russia and focuses on the interaction between fiction and reality.

In Spring 2008 Cecilia Westerberg traveled to Peredelkino, where Boris Pasternak lived and wrote the book Dr. Zhivago. In this part of the exhibition Westerberg once again focuses on how fiction meets reality. This time though, it’s through her own experience of the odyssey from (film) fiction to reality – and finally her meeting with Russia. Westerberg especially focuses on her experience of the Americanized film version of Dr. Zhivago and a contemporary Russia year 2008.

The account of Westerberg’s journey has turned into a video, oil paintings and aquarelles from Moscow, which will be shown in the second room of the exhibition.

The film Dr. Zhivago is based on a book by the Russian author Boris Pasternak. In 1958 he received the Nobel Price in Literature for this book. Dr. Zhivago is no. 36 in the American Film Academy’s Top 100 in the last 100 year.

Cecilia Westerberg (1967) works with video/ -animation, paintings and drawings. Cecilia has previously worked with movies as a thematically starting point, for instance at her latest solo-exhibition in Frankfurt, spring 2008. Here Andrei Tarkovskys war movie Ivan’s Childhood (where World War II is portrayed though the eyes of a child) was her starting point. Cecilia has exhibited in several international exhibitions ex. In South Korea, France, Germany, Great Britain, She is currently participating in the Film Festival NU in Malmö, Sweden.

The exhibition is sponsored by the Danish Arts Council’s Committee for Visual Art.
For further information or press material please contact the gallery.
The exhibition period is August 14th. – September 20th., 2008
Gallery opening hours: Tuesday – Friday 12 – 5 pm, Saturday 11- 2 pm.