(30) Lars Christensen (DK)

Metallic Triptych, section #01installationviewWhite/color/white #01-04Uden titelAcrylic residual #01Untitled

” Reduce / Extent ”
Udstilling med nye værker af Lars Christensen

 

Fernisering fredag d. 13. Januar, kl 17.00 – 20.00

Palægade 5,    1261 København K.

Phone: +45  2125 2325     e-mailbendixen@contemporary-art.dk

Tir – fredag  12-17 ,
Lør 12 – 15

 

Lars Christensen afholder sin første soloudstilling, “Reduce/Extent” hos bendixen contemporary art.
På udstillingen vises nye malerier, heraf et større værk fordelt på tre paneler, som indtager en hel væg i galleriets hovedrum.
I galleriets øvrige rum vises mindre malerier og papirarbejder.
Rammen for denne udstilling udspringer af ideen om at udforske det
abstrakte maleri udfra et absolut nulpunkt.

Princippet bygger på et manifest fra den tyske avantgarde gruppe
ZERO, som i deres hensigtserklæring stræbte efter en ny klarhed i
billedkunsten gennem materiale, form og udtryk, løsrevet fra maleriets arv og traditioner.
I denne løsrivelsesproces blev der ofte benyttet ukonventionelle og innovative metoder i bestræbelsen på at udfordre de eksisterende kunstneriske principper.
Med afsæt I Gruppe ZERO,s manifest og med inspiration fra gruppen¹s og avantgardebevægelsens eksperimentelle tilgang, præsenteres på udstillingen “Reduce/Extent” en række billedkunstneriske værker, som undersøger og afprøver nye muligheder og retninger indenfor det formelle abstrakte maleri, med fokus på akrylmalingen som medie og sprog.
Igennem uortodokse metoder bearbejdes malingen i en dogmatisk og
systematisk proces, hvor konsistens, sammensætning, bæreevne og volumen afprøves.
Metoderne er radikale og repitative, og i arbejdsprocessen indgår blandt andet forskellige industrielle værktøjer såsom sprøjteposer, syle og afdækningsplast.
De udstillede værker indeholder en ambition om at “vride” akrylmalingen væk fra sit naturlige udspring og leje, fladen, og derigennem redefinere maleriet som medie og begreb i en alternativ dialog med rum, lys og beskuer.

Lars Christensen har senest udstillet solo på Anne-Mosseri-Marlio Galerie i Zürich, og på Kunstverein Buchholz Nordeheide i Tyskland, ligesom hans værker i 2011 blev solgt på internationale kunstmesser eksempelvis, Art Brussels.
Lars Christensen har en lang række udstillinger bag sig, feks på; Statens Museum For Kunst, Kunsthal Charlottenborg, Den Frie Udstillingsbygning og Kunstforening Gl.Strand.
Dertil en række etablerede galleri-og projekt-udstillinger inden- og udenlands.

(Udstillingen kan ses frem til d.18 februar, 2012)

 

 

English version:

 

” Reduce / Extent ”


Exhibition with new works by the danish artist Lars Christensen

Opening reception,  Friday , January 13th,  5-8 pm

 

Lars Christensen gives his first solo exhibition, “Reduce/Extent” at bendixen contemporary art.

The exibition displays new paintings, including a major work in three panels, which occupies an entire wall of the gallery’s main room. Smaller paintings and works on paper will be on display in the additional rooms of the gallery.

The framework of this exhibition originates from the idea to explore the abstract painting based on an absolute zero.

The principle stems from the manifesto of the German avantgarde group ZERO, who in their documented intents is striving for a new clarity of visual art through material, form and expression, detached from the painting’s heritage and traditions.

During this detachment process unconventional and innovative methods were often used in effort to challenge the existing artistic principles.

Based on group ZERO’s manifesto and with inspiration from the group’s and avantgarde movement’s experimental approach presented in the exhibition “Reduce/Extent” a series of artistic works that examine and test new opportunities and directions in the formal
abstract painting, with a focus on acrylic paint as a medium and language.

Through unorthodox methods the paint is worked with in a dogmatic and systematic process in which the texture, composition, capacity and volume are being tested. The methods are radical and repitative and the workflow includes various
Industrial tools such as spray bags, punches and plastic covers.

The exhibited works include an ambition to “twist” acrylic paint away from it’s natural source and bearing surface, and thereby redefine painting as a medium and concept of an alternative dialogue with space, light and spectator.

Lars Christensen has recently held an solo exhibition at Anne Mosseri-Marlio Galerie in Zurich, and exhibited at the Kunstverein Buchholz Nordheide in Germany. His works was in 2011 sold at international art fairs such as Art Brussels.
Lars Christensen has a wide range of exhibitions, eg at, Statens Museum for Kunst, Charlottenborg, Den Frie Udstillingsbygning and Kunstforening Gl.Strand. In addition a number of established gallery and project exhibitions nationally and abroad.

(the exhibition runs until February 18th, 2012)

 

 

 

 

ADDRESS:

Palægade 5,    1261 Copenhagen K.

Phone: +45  2125 2325     e-mailbendixen@contemporary-art.dk

Tues – Friday  12-17
Sat 12 – 15