(29) Lars Bent Petersen

One and three bags, 2011, Louis Vuitton handbag, box, print.No Title, 2011, 24 carat gold on frame/canvas. UniqueNo Title, 2011, 24 carat gold on brassVoid, (small), 2011One and two dreamworlds (Freud/Louis Vuitton) , 2011

”Det lånte begær og andre ting”

Udstilling med mest nye værker af:  Lars Bent Petersen

Fernisering torsdag d. 17. november kl.17 – 20

Palægade 5,    1261 København K.
Phone: +45  2125 2325

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

Tirsdag – fredag  12-17 ,  Lørdag 12 – 15

I mange år, og i særdeleshed de sidste fem år jeg har undervist på kunstakademiet, er jeg ofte gået igennem Magasin, der også ligger på Kongens Nytorv. Indgangen på Kongens Nytorv leder én direkte igennem dame-undertøjsafdelingen, en afdeling der har et særligt fokus på lingerie.
Jeg forundres altid over denne afdeling, der så åbenlyst er dedikeret til en fetish. Ikke mindst undres jeg over den (små)borgerlige drøm om luksus,  nydelse og  økonomisk uafhængighed, denne afdeling og ikke mindst denne lingeriefetish, repræsenterer. Denne fetish er I dag så normaliseret, at den ikke længere fremstår som det den er, en fetish. Dette borgerlige begær og hvordan det indfanger og konstruerer, kønnet, selvet og samfundsforståelser er udgangspunktet for denne udstilling.

Det lånte begær skal forstås helt bogstavligt, som et begær lånt fra den kapitalistiske medie og reklameindustri, som lån og lånte former fra andre kunstneres arbejder, og et helt konkret forbrugslån som dele er udstillingens ting er finansieret med. Et af værkerne på udstillingen ”One and three Bags” 2011, er  formelt lånt fra den amerikanske konceptkunstner Joseph Kosuths værk ”One and three Chairs” fra 1965. MIn version på udstillingen viser en Louis Vuitton taske, indkøbt til 13.600 dkr. Indkøbet af tasken er finansieret med forbrugslån på 14.444,44 hvilket er det samlede beløb, som lånet løber op i, og vises sammen med reklamen for den drømmeverden tasken eksisterer i.

Udstillingen ”Det lånte begær og andre ting” ligger i umiddelbar forlængelse af mine arbejder på udstillingerne som ”Drømme, løgne og andre arbejder”, udvalgte arbejder fra 1998 – 2009”, på Overgaden, Institut for samtidskunst, København i 2009 og mit bidrag ”DREAM, Freuds radiator cabinets” til udstillingen ”Lake of fire”, på Den Frie udstillingsbygning i år. Alle udstillinger og værker der kredser om og undersøger begær, økonomi,  og i særdeleshed begærskonstruktioner.

Lars Bent Petersen (f. 1964) er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, København 1985-1992. Han har haft soloudstillinger på en række danske museer, gallerier og udstillingssteder, bl.a. Galleri Tommy Lund 1993, 1996 og 2000, Esbjerg Kunstmuseum, 2002, , Baghuset Galleri, København, 1987 og 1991, Københavns Kunsthal 2006.  Senest på Overgaden. Institut for Samtidskunst, København, 2009 og IMO’s Phonebox 2011, hvor af b.la udstillingen “ Drømme, løgne og andre arbejder” på Overgaden blev præmieret af Statens Kunstfond.
Lars Bent Petersen er medlem af Den Frie sammenslutning, og har  været studieleder på Det Kongelige Danske Kunstakademis Grunduddannelse siden 2006 og var afdelingsleder på Det Fynske Kunstakademi 1999-2005

(Udstillingen kan ses frem til d.22 december, 2011)

English version:

“Borrowed desire and other objects”

Mostly new works by Lars Bent Petersen

Opening reception, Thursday, November 18th,  5-8 pm (17-20)

For many years, and especially the last five years where I have taught at The Royal Danish Academy of fine arts in Copenhagen, I often passes through the department store “Magasin”, which is located opposite the Academy.
The main entrance to the department store leads directly through the ladies underwear’s department, a department that has a special objective on lingerie. This department always amazes me in being so obviously dedicated to a fetish. Passing through I always wonder about the (petit) bourgeois dream of luxury, pleasure and economic independence, that is inherent in this department and the lingerie on show. That it today is so normalized that it no longer appears as what it is, a fetish. This, by large, bourgeois desire, and how it captures and constructs gender, self and social understandings, is the starting point for this exhibition.

The borrowed desire is to be understood quiet literally, as a desire on loan from capitalist media and advertising industry, appropriated forms from other artists’ work, and consumer loans which part of the exhibitions objects are financed with. One of the pieces in the exhibition “One and Three Bags” 2011, is appropriated from the American conceptual artist Joseph Kosuth piece “One and Three Chairs” from 1965. My version shows a Louis Vuitton bag, purchased for 13,600 Dkr. The purchase of the bag is financed by a consumer loan of 14,444,44 dkr. including interests, along with the advertisement showing the dream world the bag exist in.

The exhibition “borrowed desires and other objects” continues my investigation that began with the new works at the one person show“Dreams, lies and other works”, selected work from 1998 – 2009,” at Overgaden, Institute for Contemporary Art, Copenhagen in 2009 and the work “DREAM, Freud’s radiator cabinets” to the show “Lake of fire”, at Den Fries udstillingsbygning this year. All exhibitions and works that investigates desire, economics, and the construction of desire.

Lars Bent Petersen (b. 1964) is educated at the Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen 1985-1992. Several solo-shows at Danish museums, galleries and other institutions of international exhibitions, fx. Galleri Tommy Lund 1993, 1996 og 2000, Esbjerg Kunstmuseum, 2002, , Baghuset Galleri, Copenhagen, 1987 and 1991, Københavns Kunsthal 2006.  Latest at Overgaden, Institut for Samtidskunst, Copenhagen, 2009 and IMO’s Phonebox 2011, from wich the exhibition  “ Dreams, lies and other works ” at Overgaden received an award by the Danish Royal Foundation.
Lars Bent Petersen currently holds s position as head of studies at The Royal Danish Academy of Fine Art  and was head of the sculpture department at Fuen’s Art Academy from 1999-2005.

(the exhibition runs until december 22nd, 2011)

OUR ADDRESS IS:

Palægade 5,    1261 Copenhagen K.

Phone: +45  2125 2325

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

Tuesday – Friday  12-17,  Saturday 12 – 15