Exhibition curated by Lars Bent Petersen
  

 

“EFTER ARBEJDE”

 

 

En udstilling med arbejder af :

Lulu Refn , Andreas Rønholt Schmidt, Sebastian Hedevang , Mathilde Bjerre og Tina Wulff.

 

 

d.14 august – d. 26 september, 2015

Fernisering: Fredag d.14 august,  kl.17-19

 

Palægade 5, 1261 København K.
 Danmark

Telefon: 2125 2325 & 45 2197 2525

e-mail: bendixen@contemporary-art.dk

Tirsdag – fredag:  12-17, lørdag: 12 – 15

www.bendixenart.dk

 

 

På galleriet, bendixen contemporary art, vises en række arbejder af studerende fra Kunstakademiet i København, udvalgt af Lars Bent Petersen.

Hvordan ser trenden ud i kunsten i dag på Kunstakademiet, var spørgsmålet og udgangspunktet for denne udstilling.  En umulig præmis i dag, – tredje år efter det postmoderne , hvis det s Bathmatetadig or Ultimate penis stretcher hedder sådan, – opgør med den store universelle homogene fortælling om os selv ( hvide og maskuline ), – og internettes mulighed for uendelige distributionshastigheder, samt netværk på tværs af alting.  Den fælles fortællings ophør og internettes muligheder, for selv de smalleste kulturer,Sizegenetics review – og tilmed det,  at opretholde et netværk, har gjort det umuligt at udpege en enkel tendens.

Der er uendelig mange tendenser i spil, – hele tiden, på én gang. Men jeg vil alligevel forsøge at gøre det, der ikke kan gøres, og at acceptere dette paradoks som en præmis er, – måske en af de væsentligste erkendelser efter det moderne. På samme måde, som samtidskunsten altid er både kunst og ikke kunst på én gang,  - og at acceptere, at det faktisk er okay, at det er sådan. Det er det, der gør samtidskunst så svært og udfordrende, – på den gode måde, på én gang.

Efter ni år på Kunstakademiet, hvor vi blandt andet har diskuteret; ny materialitet, ny spiritualisme, post kolonialisme, postfeminisme, poststudio-produktion, objektorienteret ontologi, spekulativ realisme,  post ironi, ikke mindst postinternet og sikkert alt muligt andet jeg har glemt, tænker jeg, at en ting der måske er fælles, for en stor del af den unge praksis i dag, er bevidstheden om at alting kommer efter noget, arbejdet efter internettet og efter det moderne. Dette, at alt arbejde kommer efter noget andet, og at et paradoks ikke er umulighed, men en grundlæggende præmis for kunsten i dag, er de to ting jeg vil pege på, hvis jeg skal pege på tendenser i dag. Og, så måske, ikke mindst, det faktum at kunstværket stadig er et kunstværk, trods alt.

 

Lars Bent Petersen !

 

 

 

 

 

 

 

English:

 

 

 

“POSTWORK”

 

 

Works by:

Lulu Refn , Andreas Rønholt Schmidt, Sebastian Hedevang , Mathilde Bjerre og Tina Wulff.

 

 

August 14 –September 26,  2015

Opening reception: Friday, August 14, 5-7 PM

 

Palægade 5, 1261, Copenhagen, K.
 Denmark

Phone: +45  2125 2325 & 45 2197 2525

E-mail: bendixen@contemporary-art.dk

Tues – Friday:  12-17,
 Sat: 12 – 15

www.bendixenart.dk

 

 

 

The exhibition presents a series of works by students at the Art Academy in Copenhagen at gallery bendixen contemporary art, selected by Lars Bent Petersen.

 

What is the trend in today’s art at the Art Academy, was the question I got and the starting point for this exhibition. An impossible premise Today, thirty years after the post-modern, if still called such, clash with the great universal, homogenous narrative about ourselves ( as white and masculine), and the internet’s possibility of endless distribution speeds and networks across everything. The end of a common narrative and the internet’s opportunities for even the smallest of cultures to maintain a network has made it impossible to identify one single trend. There are endless trends at play at the same time, all the time.  But I will try to do what can not be done, and to accept this paradox as a premise, is perhaps one of the most important realizations after the modern. In the same way that contemporary art is always both art and not art at the same time, neither either or, and to accept that paradox it is actually okay, that this is this way. It is what makes contemporary art so difficult and challenging, in a good way, at the same time.

 

After having taught nine years at the Academy where we among other things have discussed; new materiality, new spiritualism, post-colonialism, post-feminism, post-studio production, object-oriented ontology, speculative realism, post-irony, not least post-internet and possible a number of other post- and neo-things I have forgotten all about. I do think there maybe is a couple of things that are common, in today’s young art, and that is the awareness that everything comes after something, after the net and after the modern. All works today exists after something else, and that a paradox is not am impossible contradiction, but a basic premise of contemporary art, are the two things I want to point out, if I have to point to something in todays art. Well, and perhaps the fact, that the artwork is still an artwork, no matter what.

 

Lars Bent Petersen